Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFeiferlíková, Romana
dc.contributor.authorVašíčková, Monika
dc.contributor.refereeSlavíková, Marie
dc.date.accepted2013-08-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:49:35Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:49:35Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-07-01
dc.identifier49477
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9227
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá pedagogicko-uměleckým oborem zpěv. Na začátku se věnuje historii Západočeské univerzity v Plzni jako celku, poté historii Fakulty pedagogické a dále také historii Katedry hudební kultury, zejména s ohledem na jednotlivé vedoucí katedry. Jedna kapitola je věnována všem třem pedagogicko-uměleckým oborům a jejich absolventům. Těžiště práce tvoří kapitola, která se zabývá pedagogicko-uměleckým oborem Zpěv na Katedře hudební kultury. V té jsou uvedeny životopisy jednotlivých pedagogů oboru, předměty oboru, úspěchy studentů zpěvu v Interpretační soutěži pedagogických fakult (SVUOČ) a krátké životopisy všech absolventů oboru s jejich profesním uplatněním.cs
dc.format75 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectKatedra hudební kultury FP ZČUcs
dc.subjectpedagogicko-umělecké oborycs
dc.subjectObor zpěvcs
dc.subjectabsolventics
dc.titleHistorie pedagogicko-uměleckého oboru Zpěv na Katedře hudební kultury Západočeské univerzity v Plznics
dc.title.alternativeHistory of pedagogical and art discipline "Singing" at the Music Culture Department at the West Bohemian University in Pilsenen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra hudební kulturycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedMy diploma thesis deals with pedagogical-artistic field of Singing. Its first part is dedicated to the history of the University of West Bohemia in Pilsen as a whole, then to the Pedagogical Faculty and also the history of Department of Musical Culture, especially with regard to the individual chiefs of this department. One chapter is devoted to all three pedagogical-musical fields and their graduates. This thesis is mainly focused on pedagogical-artistic field of Singing at the Department of Musical Culture. In this chapter, there are biographies of the educators, subjects, achievments of the students in Interpretative Competition of Pedagogical Faculties (SVUOČ) and also short biographies of all the graduates of this field with their professional employment.en
dc.subject.translatedDepartment of musical culture PF UWBen
dc.subject.translatedpedagogical-musical fieldsen
dc.subject.translatedfield of singingen
dc.subject.translatedgraduatesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.Vasickova.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
Vasicova_hodnoceni_DP_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce486,96 kBAdobe PDFView/Open
Vasickova_posudek_DP_oponent_Slavikova.pdfPosudek oponenta práce618,97 kBAdobe PDFView/Open
Vasickova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce143,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.