Title: Směnečné rukojemství
Other Titles: Aval (bill of exchange guarantee)
Authors: Nerad, David
Advisor: Ficner, Tomáš
Referee: Krejsová, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9244
Keywords: směnečné rukojemství;aval;směneční dlužníci;směnka;kauzální námitky;zákon směnečný a šekový;Úmluva o jednotném zákonu směnečném;ženevské směnečné právo;Jednotný směnečný řád
Keywords in different language: aval;bill suretyship;bill borrowers;bill of exchange;causal objection;Convention providing a uniform law for bills of exchange and promissory notes;geneva bill of exchange system;Single bill regulations
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o institutu směnečného rukojemství (avalu), jež je specifickou formou zajištění směnečných závazků. Jádrem práce je podrobný rozbor avalu v současné české právní úpravě. Součástí textu je rovněž stručný nástin historického vývoje směnečného rukojemství se zvláštním zřetelem na jeho úpravy přijaté v rámci kodifikací směnečného práva.
Abstract in different language: This thesis deals with the legal institute of aval, which is a form of bill of exchange obligations security. The thesis core is a thorough description of aval institute as amended by Bill of Exchange and Cheque Act. Historic development of aval as part of bill of exchange law legislation is also mentioned here.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - David Nerad.pdfPlný text práce814,58 kBAdobe PDFView/Open
Nerad-1.pdfPosudek vedoucího práce749,72 kBAdobe PDFView/Open
Nerad-2.pdfPosudek oponenta práce571,22 kBAdobe PDFView/Open
Nerad David.pdfPrůběh obhajoby práce259,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9244

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.