Název: Směnečné rukojemství
Další názvy: Aval (bill of exchange guarantee)
Autoři: Nerad, David
Vedoucí práce/školitel: Ficner, Tomáš
Oponent: Krejsová, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9244
Klíčová slova: směnečné rukojemství;aval;směneční dlužníci;směnka;kauzální námitky;zákon směnečný a šekový;Úmluva o jednotném zákonu směnečném;ženevské směnečné právo;Jednotný směnečný řád
Klíčová slova v dalším jazyce: aval;bill suretyship;bill borrowers;bill of exchange;causal objection;Convention providing a uniform law for bills of exchange and promissory notes;geneva bill of exchange system;Single bill regulations
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o institutu směnečného rukojemství (avalu), jež je specifickou formou zajištění směnečných závazků. Jádrem práce je podrobný rozbor avalu v současné české právní úpravě. Součástí textu je rovněž stručný nástin historického vývoje směnečného rukojemství se zvláštním zřetelem na jeho úpravy přijaté v rámci kodifikací směnečného práva.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the legal institute of aval, which is a form of bill of exchange obligations security. The thesis core is a thorough description of aval institute as amended by Bill of Exchange and Cheque Act. Historic development of aval as part of bill of exchange law legislation is also mentioned here.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KOP) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - David Nerad.pdfPlný text práce814,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nerad-1.pdfPosudek vedoucího práce749,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nerad-2.pdfPosudek oponenta práce571,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nerad David.pdfPrůběh obhajoby práce259,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9244

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.