Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKnězová, Jana
dc.contributor.authorFeketeová, Zuzana
dc.contributor.refereeZahradnická, Ilona
dc.date.accepted2013-06-18
dc.date.accessioned2014-02-06T12:50:06Z
dc.date.available2010-09-23cs
dc.date.available2014-02-06T12:50:06Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-26
dc.identifier49302
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9258
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá orofaciální stimulací u nedonošených dětí s cílem zlepšit u těchto dětí sání, polykání, příjem potravy a navodit celkovou stimulaci a souhru orofaciálních funkcí. Dílčím cílem této práce je vytvořit informační manuál pro matky nedonošených dětí ve FN Lochotín. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o oboru neonatologie. Dále jsou zde popisovány základní prvky Bobath konceptu, Bazální stimulace a stimulace orofaciální oblasti. Praktická část obsahuje kazuistiky vybraných dětí, hodnocení a rozhovory s jejich matkami. Součástí je také vytvořený manuál pro rodiče.cs
dc.format51 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49302-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectorofaciální stimulacecs
dc.subjectpříjem potravycs
dc.subjectnedonošené dětics
dc.subjecthandlingcs
dc.subjectpolohovánícs
dc.subjectklokánkovánícs
dc.subjectbazální stimulacecs
dc.subjectBobath konceptcs
dc.titleOrofaciální stimulace z pohledu ergoterapie na zlepšení příjmu potravy u nedonošených dětícs
dc.title.alternativeThe orofacial stimulation from the view of occupational therapy for the premature babies´ food intake improvementen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor´s work deals with the orofacial stimulation of premature babies which is supposed to improve the babies´ suckling and swallowing and to cause the thorough stimulation and coordination of the orofacial area to improve the food intake. The aim of this work is also to create an informational handbook for mothers of premature babies in Lochotín hospital. The theoretical part includes basic information about neonatology. It also describes basic features of Bobath concept, Basal stimulation and orofacial stimulation. The practical part includes case histories of selected childrens, evaluations and interviews with their mothers. It also includes the handbook for parents.en
dc.subject.translatedorofacial stimulationen
dc.subject.translatedfood intakeen
dc.subject.translatedpremature babiesen
dc.subject.translatedhandlingen
dc.subject.translatedpositioningen
dc.subject.translatedkangoroo mother careen
dc.subject.translatedbasal stimulationen
dc.subject.translatedBobath concepten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Feketeova Zuzana - Orofacialni stimulace z pohledu ergoterapie na zlepseni prijmu potravy u nedonosenych deti.pdfPlný text práce4,32 MBAdobe PDFView/Open
Feketeova Zuzana - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce74,79 kBAdobe PDFView/Open
Feketeova Zuzana - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce65,39 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Feketeova.pdfPrůběh obhajoby práce52,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.