Název: Význam ergonomie při ergoterapeutických postupech manipulace s pacientem
Další názvy: The importance of ergonomics in ergotherapeutical procedures of the manipulation with the patient
Autoři: Fraňková, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Šrytrová, Michaela
Oponent: Zahradnická, Ilona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9260
Klíčová slova: ergonomie;Škola zad;ADL činnosti;manipulace s pacientem;manipulace s břemeny
Klíčová slova v dalším jazyce: ergonomics;Back school;ADL activities;patient handling;handling of loads
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je Význam ergonomie při ergoterapeutických postupech manipulace s pacientem. Hlavním cílem je seznámení zdravotníků s ergonomickými zásadami. Jedním z dílčích cílů je vytvořit manuál, který pomůže zdravotníkům lepší představu a pochopení jednotlivých kroků vybraných ergonomických zásad. Teoretická část obsahuje informace o ergonomii, kapitolu profesionálně podmíněná onemocnění páteře, manipulace s břemeny a základy školy zad. V praktické části je zahrnuto výzkumné šetření ve formě dotazníku a tři kazuistická šetření vybraných klientů. Vytvořený manuál je obsažen zvlášť ve speciální části.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme for this thesis is the significance of ergonomics during ergotherapeutical patient handling procedures. The main objektive is to familiarize health professionals with ergonomic principles. Another objective is to create a manual that will help health professionals to create a better insight and understanding of the various steps of selected ergonomic principles. The theoretical part contains information on ergonomics, a chapter dedicated to professionally conditioned illness of the spine, the handling of ecumbrances and the prevention of back injuries. The practical part includes research in the form of a survey and three casuistic investigations of selected clients. The created manual is included separately in a special section.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyznam ergonomie pri ergoterapeutickych postupech manipulace s pacientem..pdfPlný text práce6,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frankova Adela - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce73,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frankova Adela - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce76,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Frankova.pdfPrůběh obhajoby práce53,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9260

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.