Název: Biorezonanční terapie vybraných poruch LS páteře
Další názvy: Bioresonance treatment of selected lumbosacral spine disorders
Autoři: Mašková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Ťupa, František
Oponent: Mařík, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9261
Klíčová slova: vertebrogenní algický syndrom;LS syndrom;hernie intervertebrálního disku;radikulární dráždění;rezonance;vlastní kmity;frekvenční vzor;inverzní signál
Klíčová slova v dalším jazyce: algic vertebral syndrome;LS syndrome;intervertebral disc herniation;radicular irritation;resonance oscillations;frequency pattern;inverted signal
Abstrakt: Tato bakalářská. práce se zabývá možností využití biorezonanční terapie při léčbě pacientů s poruchami v oblasti lumbosakrální páteře. Byla sledována skupina 12 pacientů s dloudobými potížemi, u nichž standardní rehabilitační terapie byla s minimálním nebo žádným efektem. Jedná se o tyto diagnózy: LS syndrom, VAS, herniace disku, st. po OP extirpaci disku. Efekt se objevil po 1 - 3 terapiích a měl. trvání do konce zpracovávání této bakalářské práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to describe the effect of bioresonance therapy in patients with lumbosacral disorders. A subject of the observation was a group of twelve patients. Each member of this group was suffering from a chronic illness, such as lumbosacral syndrome, vertebrogenic algic syndrome, intervertebral disc prolapse or S/P disc extirpation. In all cases no significant effect of a standard rehabilitation therapy was noticed. With bioresonance therapy there was described an improvement in the patients? state after 1-3 sessions and it has lasted until the end of this research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFE) / Bachelor´s works (DFO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bpJM 11 pdf.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova Jana - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce475,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova Jana - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce152,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Maskova.pdfPrůběh obhajoby práce429,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9261

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.