Název: Práce s tělem s integrujícím dýcháním - celostní přístup ve fyzioterapii
Další názvy: Body Work with Integrative Breathing - Holistic Approach in Physiotherapy
Autoři: Pavlisová, Radka
Vedoucí práce/školitel: Knězová, Jana
Oponent: Valešová, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9262
Klíčová slova: holistický přístup;práce s tělem;bolest;funkční porucha;palpace;dech v terapii;řeč těla;tělesné pocity
Klíčová slova v dalším jazyce: holistic approach;body work;pain;functional disorder;palpation;breathing in therapy;body speech;body feeling
Abstrakt: Tato práce představuje terapeutický koncept Práce s tělem s integrujícím dýcháním. Ten je výjimečný svým celostním přístupem k člověku a ve fyzioterapii se používá především v léčbě funkčních poruch a bolestivých stavů. Popisuje formální a obsahovou stránku a teoretická východiska terapie. V praktické části potvrzuje, že terapie snižuje u pacientů s funkčními poruchami bolest a zlepšuje kvalitu jejich života. Díky své komplexnosti nabízí možnost zaznamenat a ovlivnit potíže pacientů na úrovni těla, dechu a psychiky zároveň, což významně zlepšuje možnosti terapie a orientaci terapeuta v kauzách léčených pacientů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with therapeutic concept of Body work with integrative breathing. Body work is unique in its holistic approach to a human and is used in physiotherapy of pain and functional disorders especially. This thesis describes the form and contents of the therapy and its theoretical ground. The practical part confirms that the therapy reduces pain and improves life quality. Thanks to its complexity it offers possibilities to detect and influence patients´ difficulties on body, breath and mind level at the same time, which significantly increases therapy potencial and helps the therapist better understand their medical cases.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-1.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavlisova Radka - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce68,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavlisova Radka - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce57,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Pavlisova.pdfPrůběh obhajoby práce440,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9262

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.