Title: Práce s tělem s integrujícím dýcháním - celostní přístup ve fyzioterapii
Other Titles: Body Work with Integrative Breathing - Holistic Approach in Physiotherapy
Authors: Pavlisová, Radka
Advisor: Knězová, Jana
Referee: Valešová, Monika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9262
Keywords: holistický přístup;práce s tělem;bolest;funkční porucha;palpace;dech v terapii;řeč těla;tělesné pocity
Keywords in different language: holistic approach;body work;pain;functional disorder;palpation;breathing in therapy;body speech;body feeling
Abstract: Tato práce představuje terapeutický koncept Práce s tělem s integrujícím dýcháním. Ten je výjimečný svým celostním přístupem k člověku a ve fyzioterapii se používá především v léčbě funkčních poruch a bolestivých stavů. Popisuje formální a obsahovou stránku a teoretická východiska terapie. V praktické části potvrzuje, že terapie snižuje u pacientů s funkčními poruchami bolest a zlepšuje kvalitu jejich života. Díky své komplexnosti nabízí možnost zaznamenat a ovlivnit potíže pacientů na úrovni těla, dechu a psychiky zároveň, což významně zlepšuje možnosti terapie a orientaci terapeuta v kauzách léčených pacientů.
Abstract in different language: This thesis deals with therapeutic concept of Body work with integrative breathing. Body work is unique in its holistic approach to a human and is used in physiotherapy of pain and functional disorders especially. This thesis describes the form and contents of the therapy and its theoretical ground. The practical part confirms that the therapy reduces pain and improves life quality. Thanks to its complexity it offers possibilities to detect and influence patients´ difficulties on body, breath and mind level at the same time, which significantly increases therapy potencial and helps the therapist better understand their medical cases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-1.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Pavlisova Radka - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce68,02 kBAdobe PDFView/Open
Pavlisova Radka - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce57,75 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Pavlisova.pdfPrůběh obhajoby práce440,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9262

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.