Název: Fyzioterapie u nestability ramenního kloubu
Další názvy: Physiotherapy for the shoulder joint instability
Autoři: Žatečková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Firýtová, Rita
Oponent: Ryba, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9268
Klíčová slova: Ramenní kloub;nestabilita;fyzioterapie;ošetřovací metody;stereotyp abdukce
Klíčová slova v dalším jazyce: Shoulder joint;instability;physiotherapy;treatment methods;stereotype abduction
Abstrakt: Tato práce se zabývá problémem nestability ramenního kloubu a možnostmi její fyzioterapie. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám příčinami, příznaky a léčbou nestability, vyšetřením a možnostmi fyzioterapie. Část praktickou jsem zpracovávala formou kazuistik, kdy jsem pozorovala tři pacienty a hledala správné metody na stabilizaci ramenního kloubu. V závěru práce jsem pak zhodnotila výsledky výzkumu a hypotéz.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I deal with problem of instability of the shoulder joint and with possibilities of its physiotherapy. My work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the causations, the symptoms, the treatment of instability of shoulder joint and the possibilities of its physiotherapy. The practical part is created according to casuistry. Three patients were observed and the right methods of stabilisation of shoulder joints were searched. At the conclusion of my thesis I analysed the results of the research and of the hypotheses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lucie Zateckova - BP.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zateckova Lucie - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce62,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zateckova Lucie - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce66,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Zateckova.pdfPrůběh obhajoby práce430,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9268

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.