Název: Sportovní a pohybové aktivity amputovaných
Další názvy: Sports and physical activity of amputees
Autoři: Schnirchová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Poková, Petra
Oponent: Mařík, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9272
Klíčová slova: amputace;dolní končetina;protéza;nácvik;sport;paralympijské hry;chůze
Klíčová slova v dalším jazyce: amputation;downer limb;prosthesis;training;sport;paralympic games;walk
Abstrakt: Teoretická část se zabývá problematikou amputací na dolních končetinách, jejich indikacemi a komplikacemi, úrovní amputací, možnostmi fyzioterapie a rehabilitace a nastíní téma protézování. Praktická část mapuje sportovních odvětví, které je možné provozovat i po amputaci a uvádí kontakty na kluby a centra v České republice, kam se amputovaní sportovci mohou v případě zájmu obrátit. Součástí praktické části je i kazuistické šetření, které má ověřit, jakým způsobem ovlivňuje protetické vybavení jedince ve výběru sportovních aktivit.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part deals with amputation of the lower limbs, their indications and complications, level of amputation, physiotherapy and rehabilitation options and outline topic favored. The practical part describes a sports that can operate even after amputation and lists contacts for clubs and centers in the Czech Republic, where amputees athletes may contact if they ares interested in. The practical part is a case study investigations to determine how the individual affects prosthetic equipment in the selection of sporting activities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFE) / Bachelor´s works (DFO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
schnirchovazuzana2013.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schnirchova Zuzana - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce82,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schnirchova Zuzana - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce111,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Schnirchova.pdfPrůběh obhajoby práce423,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9272

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.