Title: Sportovní a pohybové aktivity amputovaných
Other Titles: Sports and physical activity of amputees
Authors: Schnirchová, Zuzana
Advisor: Poková, Petra
Referee: Mařík, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9272
Keywords: amputace;dolní končetina;protéza;nácvik;sport;paralympijské hry;chůze
Keywords in different language: amputation;downer limb;prosthesis;training;sport;paralympic games;walk
Abstract: Teoretická část se zabývá problematikou amputací na dolních končetinách, jejich indikacemi a komplikacemi, úrovní amputací, možnostmi fyzioterapie a rehabilitace a nastíní téma protézování. Praktická část mapuje sportovních odvětví, které je možné provozovat i po amputaci a uvádí kontakty na kluby a centra v České republice, kam se amputovaní sportovci mohou v případě zájmu obrátit. Součástí praktické části je i kazuistické šetření, které má ověřit, jakým způsobem ovlivňuje protetické vybavení jedince ve výběru sportovních aktivit.
Abstract in different language: The theoretical part deals with amputation of the lower limbs, their indications and complications, level of amputation, physiotherapy and rehabilitation options and outline topic favored. The practical part describes a sports that can operate even after amputation and lists contacts for clubs and centers in the Czech Republic, where amputees athletes may contact if they ares interested in. The practical part is a case study investigations to determine how the individual affects prosthetic equipment in the selection of sporting activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
schnirchovazuzana2013.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Schnirchova Zuzana - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce82,41 kBAdobe PDFView/Open
Schnirchova Zuzana - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce111,33 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Schnirchova.pdfPrůběh obhajoby práce423,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.