Název: Legislativní a technické podmínky nutné pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
Další názvy: Legislative and technical requirements for granting a health provider licence
Autoři: Voltrová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Lukáš
Oponent: Pitr, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9274
Klíčová slova: poskytování zdravotních služeb;zdravotnické zařízení;rehabilitační zařízení;legislativní podmínky;technické podmínky;bezbariérový přístup
Klíčová slova v dalším jazyce: providing health care;medical centre;physiotherapy facility;legislative requirements;technical requirements;barrier-free access
Abstrakt: Tato bakalářská práce shrnuje základní legislativní a technické podmínky nutné pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Je zaměřena na rehabilitační zařízení. Upřesňuje, kdo může zřídit vlastní zdravotnické zařízení. Zaměřuje se i na bezbariérový přístup. Zjišťuje, kde se získají potřebné dokumenty ke zřízení, a jaké mohou nastat problémy při zřizování.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis summarises legislative and technical requirements for granting a health provider licence. It is focused on physiotherapy facilities. It specifies who is eligible to establish an own physiotherapy facility. It elicits information where to get documents and permissions necessary for establishing such medical centres and it suggests possible problems within the actual process. It also concentrates on barrier-free access
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFE) / Bachelor´s works (DFO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michaela Voltrova.pdfPlný text práce11,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voltrova Michaela - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce72,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voltrova Michaela - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce66,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Voltrova.pdfPrůběh obhajoby práce435,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9274

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.