Title: Ergonomie práce s výpočetní technikou
Other Titles: The Ergonomics of Computer Use
Authors: Marek, Václav
Advisor: Stašková, Šárka
Referee: Ryba, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9290
Keywords: ergonomie;sed;práce;počítač;monitor;obrazovka;klávesnice;myš;sedadlo;nemoc;únava;potíže
Keywords in different language: ergonomics;sitting;work;computer;PC;screen;monitor;keyboard;mouse;chair;disease;tideness;vertebrall;problems
Abstract: Tato práce se věnuje problematice zdravotních obtíží, vznikajících z důsledku vykonávání dlouhodobé sedavé práce u počítače. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány chyby při nesprávné práci s počítačem, obtíže, které z tohoto ergonomicky špatného užívání vznikají a možnosti jejich eliminace. Praktická část se zabývá zmapováním zdravotních obtíží a pracovních návyků u vybrané skupiny administrativních pracovníků.
Abstract in different language: This work is about problematics of health difficulties, which come from a long-term computer work. Dissertation is divided into two parts, theoretical and practical one. In the theoretical part there are described the errors of incorrect ways of working with the computer, difficulties originating from the ergonomicaly incorrect computer use and possible ways of its elimination. In the practical part there are described the health difficulties and working habbits of selected group of administrative officers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Vaclav Marek Fyt3 Ergonomie prace s vypocetni technikou.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFView/Open
Marek Vaclav - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce78,44 kBAdobe PDFView/Open
Marek Vaclav - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce82,12 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Vaclav Marek.pdfPrůběh obhajoby práce434,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9290

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.