Název: Ergonomie práce s výpočetní technikou
Další názvy: The Ergonomics of Computer Use
Autoři: Marek, Václav
Vedoucí práce/školitel: Stašková, Šárka
Oponent: Ryba, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9290
Klíčová slova: ergonomie;sed;práce;počítač;monitor;obrazovka;klávesnice;myš;sedadlo;nemoc;únava;potíže
Klíčová slova v dalším jazyce: ergonomics;sitting;work;computer;PC;screen;monitor;keyboard;mouse;chair;disease;tideness;vertebrall;problems
Abstrakt: Tato práce se věnuje problematice zdravotních obtíží, vznikajících z důsledku vykonávání dlouhodobé sedavé práce u počítače. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány chyby při nesprávné práci s počítačem, obtíže, které z tohoto ergonomicky špatného užívání vznikají a možnosti jejich eliminace. Praktická část se zabývá zmapováním zdravotních obtíží a pracovních návyků u vybrané skupiny administrativních pracovníků.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is about problematics of health difficulties, which come from a long-term computer work. Dissertation is divided into two parts, theoretical and practical one. In the theoretical part there are described the errors of incorrect ways of working with the computer, difficulties originating from the ergonomicaly incorrect computer use and possible ways of its elimination. In the practical part there are described the health difficulties and working habbits of selected group of administrative officers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFE) / Bachelor´s works (DFO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Vaclav Marek Fyt3 Ergonomie prace s vypocetni technikou.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marek Vaclav - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce78,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marek Vaclav - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce82,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby Vaclav Marek.pdfPrůběh obhajoby práce434,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9290

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.