Název: Vliv tenisu na entezopatie v oblasti lokte.
Další názvy: Influence of Tennis on Enthesopathies of the Elbow Region.
Autoři: Kyptová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Firýtová, Rita
Oponent: Poková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9291
Klíčová slova: entezopatie;fyzioterapie;rehabilitace;tenis
Klíčová slova v dalším jazyce: enthesopathy;physiotherapy;rehabilitation;tennis
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vznikem entezopatií v loketní oblasti v souvislosti s tenisem. Teoretická část přibližuje vznik entezopatií, jejich diagnostiku, vyšetření, možnosti léčby, a popisuje možný mechanismus vzniku při tenise. V praktické části je jeden sledovaný soubor a jedna případová studie. První sledovaný soubor je tvořen hráči tenisu, kteří odpovídali na sestavenou anketu. Tyto odpovědi sloužily jako podklad k analýze vzniku entezopatií v závislosti na různých faktorech a k analýze jejich léčby. Kazuistika je zaměřena na využití a účinek kinesiotapingu v terapii entezopatie laterálního epikondylu humeru.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with origin of enthesopathies of the elbow region and their relationship to tennis. Theoretical part characterises enthesopathies, their origin, diagnosti, examination, treatment options, and it describes possible mechanism of enthesopathy origin during tennis. Practical part includes one reference set and one case study. The reference set is formed by tennis players, who answered a short survey. Those answers were used to analyse the origin of enthesopathies depending on various factors and also to analyse the treatment schedules. A case study is focused on kinesiotaping - its usage and effect in comprehensive treatment of lateral elbow pain.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Martina Kyptova.pdfPlný text práce5,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kyptova Martina - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce58,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kyptova Martina - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce97,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby Kyptova.pdfPrůběh obhajoby práce430,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9291

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.