Název: Výcvik stereognozie k podpoře ADL aktivit v ergoterapii klientů s cévní mozkovou příhodou
Další názvy: Stereognosis training to support ADL activities in occupational therapy clients with stroke
Autoři: Coňková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Zahradnická, Ilona
Oponent: Fluxová, Lucie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9299
Klíčová slova: cévní mozková příhoda;stereognozie;ADL aktivity;úchop;ergoterapie
Klíčová slova v dalším jazyce: stroke;stereognosis;ADL activities;grip;occupational therapy
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na stereognozii, její vyšetření a výcvik u klientů po cévní mozkové příhodě. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá obecně cévní mozkovou příhodou, její klinickou symptomatikou nebo například rizikovými faktory. V teoretické části je také část speciální, která je zaměřena na ergoterapii u cévních mozkových příhod nebo na samotnou stereognozii. Část praktická se skládá ze tří kazuistik klientů, z jejich vyšetření, hodnocení, stanovení terapeutického postupu a jeho uplatnění v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the stereognosis, its examination and training of clients after cerebral stroke. The thesis is divided in theoretical and practical part where theoretical part deals with cerebral stroke in general, its clinical symptomatology and risk factors. Furthermore it contains special part focused on ergotherapy at cerebral stroke or stereognosis itself. Practical part consists of three client case reports, examination results, evaluation, assessment of therapeutic procedure and its application in practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Conkova Zuzana.pdfPlný text práce8,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Conkova Zuzana - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce91,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Conkova Zuzana - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Conkova.pdfPrůběh obhajoby práce61,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9299

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.