Title: Výcvik stereognozie k podpoře ADL aktivit v ergoterapii klientů s cévní mozkovou příhodou
Other Titles: Stereognosis training to support ADL activities in occupational therapy clients with stroke
Authors: Coňková, Zuzana
Advisor: Zahradnická, Ilona
Referee: Fluxová, Lucie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9299
Keywords: cévní mozková příhoda;stereognozie;ADL aktivity;úchop;ergoterapie
Keywords in different language: stroke;stereognosis;ADL activities;grip;occupational therapy
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na stereognozii, její vyšetření a výcvik u klientů po cévní mozkové příhodě. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá obecně cévní mozkovou příhodou, její klinickou symptomatikou nebo například rizikovými faktory. V teoretické části je také část speciální, která je zaměřena na ergoterapii u cévních mozkových příhod nebo na samotnou stereognozii. Část praktická se skládá ze tří kazuistik klientů, z jejich vyšetření, hodnocení, stanovení terapeutického postupu a jeho uplatnění v praxi.
Abstract in different language: This thesis is focused on the stereognosis, its examination and training of clients after cerebral stroke. The thesis is divided in theoretical and practical part where theoretical part deals with cerebral stroke in general, its clinical symptomatology and risk factors. Furthermore it contains special part focused on ergotherapy at cerebral stroke or stereognosis itself. Practical part consists of three client case reports, examination results, evaluation, assessment of therapeutic procedure and its application in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Conkova Zuzana.pdfPlný text práce8,51 MBAdobe PDFView/Open
Conkova Zuzana - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce91,09 kBAdobe PDFView/Open
Conkova Zuzana - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce61 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Conkova.pdfPrůběh obhajoby práce61,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.