Název: Možnosti fyzioterapie po císařském řezu
Další názvy: Possibilities of physiotherapy after a caesarean section
Autoři: Zimolová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Rybová, Štěpánka
Oponent: Firýtová, Rita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9300
Klíčová slova: hluboký stabilizační systém;aktivní jizva;bolest v bederní oblasti;dechový stereotyp;císařský řez;kineziotaping;bránice
Klíčová slova v dalším jazyce: deep stabilization system;active scar;pain in lumbar section;breathing stereotype;caesarean section;kinesiotaping;diafragma
Abstrakt: Tato bakalářská práce poukazuje na možnosti fyzioterapie po císařském řezu. Hledá nejvhodnější způsoby vyšetření k posouzení nedostatečnosti hlubokého stabilizačního systému a dechového stereotypu. Zkoumá přítomnost aktivní jizvy a vlivu aplikace kineziotapu na ni. Z výsledku vyplývá potvrzení obou nedostatečností a pozitivního vlivu kineziotapu na aktivní jizvu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with physiotherapy possibilities after a caesarean section. Searching for the best ways for examination of insufficiency of deep stabilisation systém and breathing stereotype. Examinating presence of active scar and influence of kinesiotape application. Results comfirmed both insufficiencies and possitive influence of kinesiotaping to active scar.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFE) / Bachelor´s works (DFO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michaela Zimolova BP.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zimolova Michaela - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce69,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zimolova Michaela - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce71,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Zimolova.pdfPrůběh obhajoby práce429,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9300

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.