Title: Možnosti fyzioterapie po císařském řezu
Other Titles: Possibilities of physiotherapy after a caesarean section
Authors: Zimolová, Michaela
Advisor: Rybová, Štěpánka
Referee: Firýtová, Rita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9300
Keywords: hluboký stabilizační systém;aktivní jizva;bolest v bederní oblasti;dechový stereotyp;císařský řez;kineziotaping;bránice
Keywords in different language: deep stabilization system;active scar;pain in lumbar section;breathing stereotype;caesarean section;kinesiotaping;diafragma
Abstract: Tato bakalářská práce poukazuje na možnosti fyzioterapie po císařském řezu. Hledá nejvhodnější způsoby vyšetření k posouzení nedostatečnosti hlubokého stabilizačního systému a dechového stereotypu. Zkoumá přítomnost aktivní jizvy a vlivu aplikace kineziotapu na ni. Z výsledku vyplývá potvrzení obou nedostatečností a pozitivního vlivu kineziotapu na aktivní jizvu.
Abstract in different language: This thesis deals with physiotherapy possibilities after a caesarean section. Searching for the best ways for examination of insufficiency of deep stabilisation systém and breathing stereotype. Examinating presence of active scar and influence of kinesiotape application. Results comfirmed both insufficiencies and possitive influence of kinesiotaping to active scar.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela Zimolova BP.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Zimolova Michaela - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce69,39 kBAdobe PDFView/Open
Zimolova Michaela - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce71,03 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Zimolova.pdfPrůběh obhajoby práce429,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.