Název: Využití pohybových her v ergoterapii dětí s mentální retardací
Další názvy: The use of motion games in occupational therapy of children with mental retardation
Autoři: Podroužková, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Bucková, Martina
Oponent: Šrytrová, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9307
Klíčová slova: pohybové hry;mentální retardace;psychomotorický vývoj
Klíčová slova v dalším jazyce: movement games;mental retardation;psychomotor development
Abstrakt: Název této bakalářské práce je Využití pohybových her v ergoterapii dětí s mentální retardací. Práce je složena ze dvou částí. V teoretické části je popsána mentální retardace, její definice, etiologie a klasifikace jednotlivých stupňů. Dále pak definice her a jejich význam. Podrobněji jsou zde popsány pohybové hry. V závěru teoretické části je shrnut psychomotorický vývoj a vývoj hry zdravého dítěte do 5 let. Důvodem uvedení této kapitoly je lepší pochopení odlišností dítěte s postižením. V praktické části byly aplikovány pohybové hry u dětí s mentální retardací a byl zkoumán jejich vliv na pohybovou koordinaci, prostorovou orientaci a orientaci v tělesném schématu.
Abstrakt v dalším jazyce: The title of this thesis is The use of motion games in occupational therapy of children with mental retardation. The work consists of two parts. The theoretical part describes the mental retardation, its definition, etiology and classification of different levels. There is also description of game?s definition and its importance. The definition of motion games is described in greater detail. At the end of the theoretical section there are summary of the psychomotor development and the game development of the healthy child up to 5 years. In the practical part the motion games for children with mental retardation has been applied and its impact for their coordination, spatial orientation and awareness of children?s body image has been studied.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyuziti pohybovych her v ergoterapii deti s mentalni retardaci.pdfPlný text práce20,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podrouzkova Adela - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce122,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podrouzkova Adela - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce63,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Podrouzkova.pdfPrůběh obhajoby práce58,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9307

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.