Title: Využití pohybových her v ergoterapii dětí s mentální retardací
Other Titles: The use of motion games in occupational therapy of children with mental retardation
Authors: Podroužková, Adéla
Advisor: Bucková, Martina
Referee: Šrytrová, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9307
Keywords: pohybové hry;mentální retardace;psychomotorický vývoj
Keywords in different language: movement games;mental retardation;psychomotor development
Abstract: Název této bakalářské práce je Využití pohybových her v ergoterapii dětí s mentální retardací. Práce je složena ze dvou částí. V teoretické části je popsána mentální retardace, její definice, etiologie a klasifikace jednotlivých stupňů. Dále pak definice her a jejich význam. Podrobněji jsou zde popsány pohybové hry. V závěru teoretické části je shrnut psychomotorický vývoj a vývoj hry zdravého dítěte do 5 let. Důvodem uvedení této kapitoly je lepší pochopení odlišností dítěte s postižením. V praktické části byly aplikovány pohybové hry u dětí s mentální retardací a byl zkoumán jejich vliv na pohybovou koordinaci, prostorovou orientaci a orientaci v tělesném schématu.
Abstract in different language: The title of this thesis is The use of motion games in occupational therapy of children with mental retardation. The work consists of two parts. The theoretical part describes the mental retardation, its definition, etiology and classification of different levels. There is also description of game?s definition and its importance. The definition of motion games is described in greater detail. At the end of the theoretical section there are summary of the psychomotor development and the game development of the healthy child up to 5 years. In the practical part the motion games for children with mental retardation has been applied and its impact for their coordination, spatial orientation and awareness of children?s body image has been studied.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti pohybovych her v ergoterapii deti s mentalni retardaci.pdfPlný text práce20,31 MBAdobe PDFView/Open
Podrouzkova Adela - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce122,37 kBAdobe PDFView/Open
Podrouzkova Adela - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce63,64 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Podrouzkova.pdfPrůběh obhajoby práce58,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.