Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEgerová, Dana
dc.contributor.authorDvořáková, Ivana
dc.contributor.refereeJermář, Milan
dc.date.accepted2013-06-03
dc.date.accessioned2014-02-06T12:52:44Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:52:44Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier52281
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9506
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení výcviku a vzdělávání ve společnosti Thermal- F, a.s.v kontextu strategických cílů a navržení vzdělávacího projektu směřujícího k efektivnějšímu naplňování strategických cílů společnosti. Nejprve je představena společnost se svým portfoliem služeb, organizační strukturou a stručnou historií. Ve druhé kapitole je popsáno poslání, vize, strategické cíle společnosti a strategie k dosažení cílů. Ve třetí kapitole je zpracována analýza interního a externího prostředí, jež obsahuje také finanční analýzu společnosti. Čtvrtá kapitola popisuje strategickou analýzu společnosti a zaměřuje se na výběr optimální strategie. V páté kapitole je analyzován systém vzdělávání ve společnosti Thermal- F, a.s. a dále je provedeno zhodnocení výcviku a vzdělávání. V šesté kapitole byly stanoveny cíle v oblasti vzdělávání a následně navržen vzdělávací projekt, který směřuje k efektivnějšímu naplňování strategických cílů společnosti prostřednictvím rozvoje kompetencí klíčové skupiny zaměstnanců.cs
dc.format82 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpodnikové vzdělávánícs
dc.subjectsystematické vzdělávánícs
dc.subjectvzdělávací procescs
dc.subjectefektivnost vzdělávání zaměstnancůcs
dc.subjectkonkurenční výhodacs
dc.titleVýcvik a vzdělávání v rozvoji znalostního potenciálu firmycs
dc.title.alternativeTraining and education in the development of the knowledge potential of the companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on the analysis and the evaluation of the educational system with respect to enterprise strategic goals of the Thermal- F, a.s. company and on the educational project proposal , which should lead to company goals achievement efficiency growth. The company, its portfolio of services, organizational structure and brief history is introduced first. Mission, vision, enterprise strategic goals and strategies, how to reach the set goals are described in Chapter Two. In the Chapter Three there is elaborated the internal and external environment analysis, which also includes financial analysis of the company. The strategic analysis of the company is described in Chapter Four. This chapter is also focused on the optimal strategy selection. Enterprise educational system is analyzed in Chapter Five. Evaluation of the educational system is also done. Educational goals setting is included in Chapter Six and subsequently the educational project is proposed. This project will contribute to company goals achievement efficiency growth as well as employees´competence development.en
dc.subject.translatedenterprise educationen
dc.subject.translatedsystematic trainingen
dc.subject.translatededucational processen
dc.subject.translatedemployee training efficiencyen
dc.subject.translatedcomparative advantageen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka- FINAL.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
DP_dvorakova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
DP_dvorakova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
DP_dvorakova.PDFPrůběh obhajoby práce173,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9506

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.