Název: Tvorba a implementace strategického plánu vybrané neziskové organizace
Další názvy: Creation and implementation strategic plan of chosen non-profit organization
Autoři: Hošková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Ircingová, Jarmila
Oponent: Vacek, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9513
Klíčová slova: neziskové organizace;strategický plán;analýza prostředí;finanční plán;analýza rizik;strategické scénáře
Klíčová slova v dalším jazyce: nonprofit organizations;strategic plan;environmental analysis;financial plan;risk analysis;strategic scenarios
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na vytvoření strategického plánu neziskové organizace Dobromysl, o. p. s. Práce začíná vymezením nestátního neziskového sektoru, kde neziskové organizace působí. Dále je představena organizace Dobromysl, o. p. s. a její činnost, je provedena analýza prostředí organizace a je sestaven strategický plán pro období 2013 - 2016. Pro toto období je následně vytvořen také finanční plán organizace. Další část práce je zaměřena na analýzu rizikových faktorů, které ohrožují naplnění strategického plánu, tvorbu strategických scénářů a analýzu nákladů a přínosů činnosti organizace. V závěru práce je uveden návrh postupu implementace daného strategického plánu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the creation strategic plan for nonprofit organization Dobromysl, o. p. s. Work begins by defining the nongovernmental sector, where nongovernmental organizations operate. Then is presented the organization Dobromysl, o. p. s. and its activities, the environment of organization is analysed and is compiled the strategic plan for 2013 - 2016. For this period is subsequently created a financial plan of the organization. Next part of this work is focused on the analysis of risk factors that threaten the fulfillment of the strategic plan, the creation of strategic scenarios and cost-benfit analysis. In the conclusion is presented a proposal for the implementation of the strategic plan.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hoskova.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_hoskova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_hoskova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_hoskova.PDFPrůběh obhajoby práce147,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9513

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.