Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda, Jaroslav
dc.contributor.authorKulovaný, Jaroslav
dc.contributor.refereeSkalický, Jiří
dc.date.accepted2013-06-03
dc.date.accessioned2014-02-06T12:52:40Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:52:40Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier52374
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9515
dc.description.abstractDiplomová práce prezentuje uplatnění metod projektového řízení na projektu dodávky turbíny společností Doosan Škoda Power s.r.o. do jedné z provozoven podniku Slovnaft a.s. V práci jsou nejprve uvedeny teoretické poznatky zkoumané problematiky, které jsou v dalších částech aplikovány na případ projektu dodávky turbíny. Hlavními částmi práce je rozbor jednotlivých plánů realizace projektu, analýza rizik projektu a následné zhodnocení jednotlivých plánů projektu při jeho realizaci. Ke zhodnocení průběhu projektu je využit koncept tzv. vytvořené hodnoty. Závěry z této analýzy jsou následně dávány do porovnání se skutečností.cs
dc.format83 s. (130331 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprojektový managementcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectřízení vytvořené hodnotycs
dc.subjectGanttův diagramcs
dc.subjectharmonogram projektucs
dc.subjectrozpočet projektucs
dc.subjecthodnocení projektucs
dc.subjectlogický rámeccs
dc.titleZpracování projektu dodávky a montáže turbíny 60 MW-Slovnaftcs
dc.title.alternativeProject of 60 MW-Slovnaft Turbine Delivery and Assemblyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis incorporates various methods of project management applications based on the turbine delivery and assembly system currently utilized by Doosan Skoda Power s.r.o. The first part of this thesis will explain the theoretical concepts that are applicable to a turbine delivery analysis. The subsequent parts of this thesis will explain how the theoretical concepts are applied to a strategic analysis of the overall turbine delivery system. The main analysis will include a project realization schedule, budget, risk analysis, and a thorough evaluation of the project plans within the realization schedule. In order to successfully evaluate the progress of this project, the earned value management method will be employed. The conclusions of this analysis will be compared with proven factual information of the progressionaladvancements of a strategic project.en
dc.subject.translatedproject managementen
dc.subject.translatedrisk analysisen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedearned value managementen
dc.subject.translatedGantt charten
dc.subject.translatedproject sheduleen
dc.subject.translatedproject budgeten
dc.subject.translatedproject evaluationen
dc.subject.translatedlogical framework matrixen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Kulovany_2013.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
DP_kulovany_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
DP_kulovany_OP.PDFPosudek oponenta práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
DP_kulovany.PDFPrůběh obhajoby práce163,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9515

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.