Název: Řízení podnikových procesů se zaměřením na sledování nákladů firmy
Další názvy: Business process management with the focus on company cost monitoring
Autoři: Ostrovská, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Ircingová, Jarmila
Oponent: Zahradníčková, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9518
Klíčová slova: náklady;kalkulace;activity based costing;proces;procesní řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: costs;calculation;activity based costing;process;business process management
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku procesního řízení a sledování nákladů ve firmě. Práce je rozdělena do pěti navazujících celků, v nichž je zpracován vždy teoretický základ, který je následně aplikován do praxe. Úvodní kapitola se věnuje stručné charakteristice zvoleného podniku. Následuje analýza vnitřního a vnějšího prostředí, která je zakončena SWOT analýzou. Na základě teoretických poznatků o řízení nákladů je zhodnocen současný stav řízení nákladů v podniku a zároveň je uvedeno doporučení v podobě procesního řízení nákladů. Další část práce se poté věnuje aplikaci procesního řízení do firmy. Pomocí softwaru ARIS Express jsou namodelovány vybrané procesy. Procesy jsou následně nákladově ohodnoceny. Na základě toho je provedena nákladová kalkulace konkrétního výrobku firmy. Závěr práce uvádí možná doporučení pro controllingový útvar společnosti a rovněž je zde popsáno několik metod průmyslového inženýrství, které zvyšují efektivitu procesů.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is aimed at business process management and company cost monitoring. The thesis consists of five parts, where theoretical knowledge is applied in practice. The first part includes a brief description of the company. Second part deals with an analysis of internal and external environment which is concluded by SWOT Matrix. The evaluation of current cost management in the firm leads to a recommendation to adopt Activity Based Costing. Next part is focused on business process management application in the firm. Two process models are created in ARIS Express. Afterwards, processes are assigned with their costs. On the basis of process costs the ABC calculation of company product is made. At the end of the work there are suggestions for cost controlling and increasing business processes efficiency by lean tools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPM) / Theses (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Ostrovska.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_ostrovska_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_ostrovska_OP.PDFPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_ostrovska.PDFPrůběh obhajoby práce159,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9518

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.