Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVacek, Jiří
dc.contributor.authorPaulíková, Tereza
dc.contributor.refereeJanuška, Martin
dc.date.accepted2013-06-03
dc.date.accessioned2014-02-06T12:52:48Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:52:48Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier52408
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9519
dc.description.abstractTato diplomová práce je věnována představení metody 5S, jakožto jednoho ze základních nástrojů štíhlé výroby. V diplomové práci je metoda 5S nejprve teoreticky popsána, vysvětlena, a dána do souvislosti s ostatními principy štíhlé výroby. Podrobně se věnuje jednotlivým krokům metody 5S. Hlavní část práce věnována implementaci metody 5S na vybraných pracovištích ve výrobním oddělení společnosti Integrated Micro-Electronics Czech Republic s. r. o. Obsahuje popis pracovišť před a po implementaci 5S a přehled úspor, jichž bylo zavedením 5S dosaženo. V závěru jsou shrnuty výsledky a dopady, které zavedení metody 5S do tohoto podniku mělo.cs
dc.format61 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subject5scs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectstandardizacecs
dc.subjectefektivitacs
dc.subjectproduktivitacs
dc.titleZavedení metody 5S jako nástroje na zvýšení kvality výroby a efektivity podnikucs
dc.title.alternativeImplementation of the 5S methodology as a tool of improving the quality and efficiency in the production environmenten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is devoted to introducing the 5S methodology as a baseline component of the lean management philosophy. The first part of this thesis explains the theoretical principles of the 5S methodology, which are given into the context of other effective tools utilized in lean management. The thesis goes deeply into the each steps of the 5S methodology. The main part of this thesis is about implementation of the 5S methodology in workplaces of the Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o. This part contains the description of the workplaces before and after the implementation of 5S and the summary of savings as well. An analysis of the impacts and results of the implementation process on Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o. is explained in the last chapter of this work.en
dc.subject.translated5sen
dc.subject.translatedlean manufacturingen
dc.subject.translatedstandardizationen
dc.subject.translatedefficiencyen
dc.subject.translatedproductivityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Paulikova.pdfPlný text práce3,11 MBAdobe PDFView/Open
DP_paulikova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
DP_paulikova_VP.PDF(1).PDFPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
DP_paulikova.PDFPrůběh obhajoby práce161,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.