Název: Hodnocení efektivnosti projektu metodou reálných opcí
Další názvy: Project evaluation using real options
Autoři: Špicar, Radim
Vedoucí práce/školitel: Vacek, Jiří
Oponent: Marek, Patrice
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9526
Klíčová slova: investiční rozhodování;hodnocení projektu;čistá současná hodnota;reálné opce
Klíčová slova v dalším jazyce: investment valuation;project valuation;net present value;real options
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením investičních projektů standardními metodami v čele s čistou současnou hodnotou a metodou reálných opcí. Na základě dostupných literárních zdrojů popisuje v současnosti nejpoužívanější metody hodnocení efektivnosti projektů a způsob jejich výpočtu. Dále se zaměřuje na popis problematiky reálných opcí a jejich souvislosti s finančními opcemi. Shrnuje různé metody výpočtu reálných opcí, možnosti stanovení potřebných parametrů, typy reálných opcí a jejich výhody v porovnání se standardními metodami hodnocení projektů. V praktické části práce popisuje developerský projekt na území Severokyperské turecké republiky a tento projekt hodnotí metodami čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a indexu ziskovosti. Hlavní přínos práce spočívá v identifikaci flexibility uvnitř projektu a vyčíslení její hodnoty metodou reálných opcí. Závěr práce se věnuje citlivostní analýze hodnoty projektu na jednotlivé parametry výpočtu.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented diploma thesis focuses on traditional methods of project valuation as well as real options analysis. Theory behind the currently most widely used project valuation methods is described in accordance with available literature. This thesis also deals with theoretical and practical approach to real options and their connection to financial options. Various methods of valuating real options are analyzed as well as types of real options and their benefits compared to traditional project valuation methods. Main part of the thesis focuses on practical application of the theory by analyzing and valuating an investment project in the Turkish Republic of Northern Cyprus. The project is first evaluated using traditional methods and then its flexibility is identified and evaluated using real options. Finally, a sensitivity analysis is performed to determine how various parameters determine the value of the analyzed project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_RSpicar_Final.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_spicar_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_spicar_OP.PDFPosudek oponenta práce3,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_spicar.PDFPrůběh obhajoby práce152,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9526

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.