Title: Hodnocení efektivnosti projektu metodou reálných opcí
Other Titles: Project evaluation using real options
Authors: Špicar, Radim
Advisor: Vacek, Jiří
Referee: Marek, Patrice
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9526
Keywords: investiční rozhodování;hodnocení projektu;čistá současná hodnota;reálné opce
Keywords in different language: investment valuation;project valuation;net present value;real options
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením investičních projektů standardními metodami v čele s čistou současnou hodnotou a metodou reálných opcí. Na základě dostupných literárních zdrojů popisuje v současnosti nejpoužívanější metody hodnocení efektivnosti projektů a způsob jejich výpočtu. Dále se zaměřuje na popis problematiky reálných opcí a jejich souvislosti s finančními opcemi. Shrnuje různé metody výpočtu reálných opcí, možnosti stanovení potřebných parametrů, typy reálných opcí a jejich výhody v porovnání se standardními metodami hodnocení projektů. V praktické části práce popisuje developerský projekt na území Severokyperské turecké republiky a tento projekt hodnotí metodami čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a indexu ziskovosti. Hlavní přínos práce spočívá v identifikaci flexibility uvnitř projektu a vyčíslení její hodnoty metodou reálných opcí. Závěr práce se věnuje citlivostní analýze hodnoty projektu na jednotlivé parametry výpočtu.
Abstract in different language: The presented diploma thesis focuses on traditional methods of project valuation as well as real options analysis. Theory behind the currently most widely used project valuation methods is described in accordance with available literature. This thesis also deals with theoretical and practical approach to real options and their connection to financial options. Various methods of valuating real options are analyzed as well as types of real options and their benefits compared to traditional project valuation methods. Main part of the thesis focuses on practical application of the theory by analyzing and valuating an investment project in the Turkish Republic of Northern Cyprus. The project is first evaluated using traditional methods and then its flexibility is identified and evaluated using real options. Finally, a sensitivity analysis is performed to determine how various parameters determine the value of the analyzed project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_RSpicar_Final.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
DP_spicar_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
DP_spicar_OP.PDFPosudek oponenta práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
DP_spicar.PDFPrůběh obhajoby práce152,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.