Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValentová, Vendulka
dc.contributor.authorDušková, Hana
dc.contributor.refereeAdamová, Karolina
dc.date.accepted2013-04-25
dc.date.accessioned2014-02-06T12:53:00Z
dc.date.available2010-12-07cs
dc.date.available2014-02-06T12:53:00Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2012-08-08
dc.identifier38508
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9535
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vztahy Čechů a Němců ve společném státě mezi roky 1918 až 1938. Úvodní kapitoly se věnují soužití obou národů před vznikem Československé republiky. V kapitolách následujích je rozebrán vztah Československé republiky jako národního státu a německé národnostní menšiny ve světle dalších domácích i světových dějinných událostí v období předcházejícím začátku 2. sv. v.cs
dc.format57 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectČešics
dc.subjectNěmcics
dc.subjectČeskoslovenská republikacs
dc.subject1918cs
dc.subject1938cs
dc.subjectnárodcs
dc.subjectmenšinacs
dc.subjectprávo na sebeurčenícs
dc.titleČeši a Němci ve společném státě 1918 - 1938cs
dc.title.alternativeCzechs and Germans in one state 1918 - 1938en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the relations between Czechs and Germans in one state between the years 1918 - 1938. Introductory chapters deal with coexistence of both nations before the Czechoslovak Republic. The following chapters analyzed the relationship of Czechoslovakia as a national state and the German minority in the light of other domestic and world historical events in the period preceding the beginning of the WWII.en
dc.subject.translatedCzechsen
dc.subject.translatedGermansen
dc.subject.translatedCzechoslovak republicen
dc.subject.translated1918en
dc.subject.translated1938en
dc.subject.translatednationen
dc.subject.translatedminorityen
dc.subject.translatedself-determinationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hana Duskova (2012).pdfPlný text práce4,89 MBAdobe PDFView/Open
DP - Duskova.pdfPosudek vedoucího práce74,84 kBAdobe PDFView/Open
OP - Duskova.pdfPosudek oponenta práce36,44 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Duskova.pdfPrůběh obhajoby práce60,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.