Název: Vývoj právní úpravy dědění v českých zemích
Další názvy: The development of legal form of succession in Bohemian land
Autoři: Sedláčková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Knoll, Vilém
Oponent: Valeš, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9536
Klíčová slova: české právo;odúmrtní právo;dědická posloupnost;závěť
Klíčová slova v dalším jazyce: bohemian law;odúmrtní law;hereditary succession;testament
Abstrakt: Práce se zabývá dědickými instituty v českých zemích do roku 1620. Pozornost je věnována především zákonné dědické posloupnosti, zvolené dědické posloupnosti a odúmrtnímu právu. Práce se zaměřuje především na právo zemské a městské.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is about hereditary in Bohemian into 1620. There is the characterization of the succession from legal, succession from will and odúmrť, and mainly in land law and town law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Sedlackova.pdfPosudek vedoucího práce55,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Sedlackova.pdfPosudek oponenta práce67,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Sedlackova.pdfPrůběh obhajoby práce60,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9536

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.