Název: Omezování práv čes. obyvatel protektorátu v pracovněprávní oblasti
Další názvy: Limitation of rights of the Czech inhabitants of the Protectorate in labor law area
Autoři: Jandová, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Soukup, Ladislav
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9537
Klíčová slova: Protektorát Čechy a Morava;pracovní právo;Židé;Romové;diskriminační opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: Protectorate of Bohemia and Moravia;labor law;discriminating legal action;Jews;Gipsies;discriminatory measures
Abstrakt: Diplomová práce "Omezování práv českých obyvatel protektorátu v pracovněprávní oblasti" se zabývá charakteristikou právních opatření v oblasti pracovního práva a vlivu německé okupační moci na pracovněprávní problematiku a pojednává také o postupném vyloučení Židů a cikánů ze všech oblastí života v protektorátu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis "Limitation of rights of the Czech inhabitants of the Protectorate in labor law area" analyses the legislative measures in the field of labor law and the influence of the German occupying power to labor issues and also discusses the step-by-step elimination of the Jews and Gypsies from all areas of life in the Protectorate.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
gabriela-jandova-dp.pdfPlný text práce746,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Jandova.pdfPosudek vedoucího práce47,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Jandova.pdfPosudek oponenta práce39,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Jandova.pdfPrůběh obhajoby práce58,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9537

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.