Title: Horní právo Karlovarského kraje v 16. století
Other Titles: Mining law of the Karlovy Vary region in 16th century
Authors: Loskotová, Jolana
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9548
Keywords: horní právo;Ius regale montanorum;Zlatá bula Karla IV.;Annaberský řád;Narovnání o hory a kovy;báňské řády;Horního Slavkov;Krásno;Čistá;hornická bratrstva;městská statuta;Jáchymov
Keywords in different language: mining law;Ius regale montanorum;Golden bull Karel IV.;Annaberg codification;mining codification;Horní Slavkov;Krásno;Čistá;brotherhood;Jáchymov
Abstract: Ve své diplomové práci, která se zaměřuje na horní právo Karlovarského kraje v 16. století, jsem se čtenáři pokusila přiblížt nejvýraznější mezníky tohoto století, které je nejen z historického hlediska zajímavé a podnětné. Cílem mé práce je vyzvižení horního práva a důkazu, že má své nezastupitelné míso v teorii i praxi na teritoriu České republiky.
Abstract in different language: In my diploma thesis, which focuses on the mining law in the Carlsbad regin in the 16th century, I tried to describe the most important milestones of that century to the reader. Each mining town had its period of the growth, expansion and deterioration. The aim of this thesis was to point out the minig law, emphasizing that it has its irreplaceable place in the law theory and praxis in the Czech Republic territory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace - Jolana Loskotova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
DP - Loskotova J..pdfPosudek vedoucího práce40,03 kBAdobe PDFView/Open
OP - Loskotova J..pdfPosudek oponenta práce36,51 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Loskotova J..pdfPrůběh obhajoby práce58,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.