Název: Vůle zůstavitele při dispozici s majetkem pro případ smrti, v kontextu historického a socio-ekonomického vývoje
Další názvy: Testator's Will in Disposing of Assets in Case of Death in Context of Historical and Socio-Economic Development
Autoři: Mlejnková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Balík, Stanislav
Oponent: Krtková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9551
Klíčová slova: závěť;testamentární posloupnost;zákonná posloupnost;majetek;římské právo;vydědění;univerzální sukcese;singulární sukcese;kodicil;dědické právo;neopomenutený dědic
Klíčová slova v dalším jazyce: testament;testamentary succession;legal succession;property;roman law;disinheritance;universal succession;singular succession;codicil;law of succession;inalienable heir
Abstrakt: Přechod majetku z osoby zemřelé na jejího právní nástupce řeší dědické právo. Svými instituty vymezuje právní prostor pro uplatnění vůle zůstavitele při nakládání s jeho majetkem. V souvislosti se společenskými, kulturními či náboženskými odlišnostmi se tak staly instituty dědického práva prostředkem k regulaci autonomie vůle testátora, jenž podporovaly či omezovaly testovací volnost.
Abstrakt v dalším jazyce: Transfer of property from the decedent to his or her successor(s) is governed by inheritance law. Its institutes determine certain legal autonomy for the decedent´s will as to the distribution of his property. In connection with social, cultural or religious differences, the institutes of inheritance law became a tool for regulation of the autonomy of the testator´s will by supporting or limiting his or her testamentary freedom.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPD) / Theses (DLH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veronika Mlejnkova.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Mlejnkova.pdfPosudek vedoucího práce70,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Mlejnkova.pdfPosudek oponenta práce35,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Mlejnkova.pdfPrůběh obhajoby práce59,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9551

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.