Title: Vysídlování obyvatel ze Sudet po roce 1938
Other Titles: Displacement of residents from the Sudetenland after 1938
Authors: Pernerová, Helena
Advisor: Adamová, Karolina
Referee: Soukup, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9553
Keywords: Sudety;odsun;sudetoněmecká otázka;mnichovská dohoda;Protektorát Čechy a Morava;Benešovy dekrety
Keywords in different language: Sudetenland;displacement;sudetenland issue;munich agreement;Protectorate of Bohemia and Moravia;Benes decrees
Abstract: Diplomová práce se zabývá odsunem obyvatelstva ze Sudet po roce 1938. Přibližuje pojem Sudety a historický vývoj v Československu do roku 1945. Zahrnuje také problematiku Benešových dekretů a následný vývoj v Sudetech po druhé světové válce.
Abstract in different language: This thesis is about displacement of residents from the Sudetenland after 1938. Work is focused to the Sudetenland and historical progression of Czechoslovakia untill 1945. Thesis includes Beneš decrees and successive progression in the Sudetenland after World War II.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMKA.pdfPlný text práce381,49 kBAdobe PDFView/Open
DP - Pernerova.pdfPosudek vedoucího práce35,57 kBAdobe PDFView/Open
OP - Pernerova.pdfPosudek oponenta práce41,59 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Pernerova.pdfPrůběh obhajoby práce60,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.