Název: Proces s Alfredem Dreyfusem - právněhistorický rozbor
Další názvy: Alfred Dreyfus´s cause - the legal and historic analyse
Autoři: Vykusová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Balík, Stanislav
Oponent: Podola, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9561
Klíčová slova: Alfred Dreyfus;Dreyfusova aféra;vlastizrada;špionáž;soudní proces;Francie;19. století;právní dějiny;Židé;antisemitismus;vojenská justice;trestní právo
Klíčová slova v dalším jazyce: Alfred Dreyfus;Dreyfus affair;high treason;espionage;court trial;France;19th century;legal history;antisemitism;military justice;criminal law
Abstrakt: Tato práce pojednává o případu Alfreda Dreyfuse, francouzského důstojníka židovského původu, který byl nespravedlivě odsouzen za vlastizradu, který je všeobecně znám jako tzv. Dreyfusova aféra. Největší část práce je věnována analýze procesu, falšování důkazů použitých proti obviněnému a dalším intrikám. Další část práce je zaměřená na tehdejší francouzskou společnost a její vnímání aféry a také na podobu dobového trestního práva.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the Alfred Dreyfus´s case, a French military officer of Jewish origin who was wrongfully condemned of high treason, which is generally known as the Dreyfus Affair. The main part attends to the analysis of the process, falsification of evidence used against the accused and other plots. Next part is focused on the French society of those days and its perception of the affair, and the form of the contemporary criminal law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vykusova.pdfPlný text práce7,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Vykusova.pdfPosudek vedoucího práce50,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Vykusova.pdfPosudek oponenta práce84,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Vykusova.pdfPrůběh obhajoby práce65,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9561

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.