Title: Proces s Alfredem Dreyfusem - právněhistorický rozbor
Other Titles: Alfred Dreyfus´s cause - the legal and historic analyse
Authors: Vykusová, Tereza
Advisor: Balík, Stanislav
Referee: Podola, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9561
Keywords: Alfred Dreyfus;Dreyfusova aféra;vlastizrada;špionáž;soudní proces;Francie;19. století;právní dějiny;Židé;antisemitismus;vojenská justice;trestní právo
Keywords in different language: Alfred Dreyfus;Dreyfus affair;high treason;espionage;court trial;France;19th century;legal history;antisemitism;military justice;criminal law
Abstract: Tato práce pojednává o případu Alfreda Dreyfuse, francouzského důstojníka židovského původu, který byl nespravedlivě odsouzen za vlastizradu, který je všeobecně znám jako tzv. Dreyfusova aféra. Největší část práce je věnována analýze procesu, falšování důkazů použitých proti obviněnému a dalším intrikám. Další část práce je zaměřená na tehdejší francouzskou společnost a její vnímání aféry a také na podobu dobového trestního práva.
Abstract in different language: This thesis deals with the Alfred Dreyfus´s case, a French military officer of Jewish origin who was wrongfully condemned of high treason, which is generally known as the Dreyfus Affair. The main part attends to the analysis of the process, falsification of evidence used against the accused and other plots. Next part is focused on the French society of those days and its perception of the affair, and the form of the contemporary criminal law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vykusova.pdfPlný text práce7,82 MBAdobe PDFView/Open
DP - Vykusova.pdfPosudek vedoucího práce50,21 kBAdobe PDFView/Open
OP - Vykusova.pdfPosudek oponenta práce84,84 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Vykusova.pdfPrůběh obhajoby práce65,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.