Název: Ústavní vývoj Československa 1920-1969
Další názvy: Constititional Development in Czechoslovakia 1920 - 1969
Autoři: Žížala, Martin
Vedoucí práce/školitel: Beránek, Petr
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9562
Klíčová slova: ústava;Československá republika;ústavní zákon;Národní shromáždění;zákon;pražská dohoda
Klíčová slova v dalším jazyce: constitution;Czechoslovak republic;constitutional law;law;National assembly;prague settlement
Abstrakt: Diplomová práce na téma: Ústavní vývoj Československa 1920-1969 je zaměřena zejména na popis jednotlivých ústav, které byly ustanoveny v tomto období. Cílem kvalifikační práce bylo popsat jednotlivé články ústav a poskytnout tak ucelený pohled. V teoretické části se věnujeme vymezením pojmu ústava, popisujeme časový vývoj jednotlivých kapitol od Ústavy republiky Československé po Ústavní zákon o československé federaci. V konečné fázi práce se zabýváme porovnáním ústav a vymezením jednotlivých bodů, které se propojují či odporují v jednotlivých ústavách.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis: "The constitutional development of Czechoslovakia 1920-1969" is focused on the description of constitution in singles, which were established in this period. The aim of the thesis was to describe the qualifying individual articles of constitution and provide a comprehensive view. In the theoretical part we deal with the definition of the constitution, we describe the time development of individual sections of the Constitution of the Republic of Czechoslovakia after the Constitutional Act on the Czechoslovak Federation. In the final chapter of thesis, we deal with comparing constitution and the definition of the points, which are connected or disagree in individual constitutions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Martin Zizala.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Zizala.pdfPosudek vedoucího práce76,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Zizala.pdfPosudek oponenta práce44,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Zizala.pdfPrůběh obhajoby práce52,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9562

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.