Název: Právní ochrana spotřebitele v českých zemích, její vznik, vývoj a proměny do roku 1989
Další názvy: The consumer protection laws in the Czech lands, its formation, progress and changes to 1989
Autoři: Břinková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9564
Klíčová slova: ochrana spotřebitele;trh;obchod
Klíčová slova v dalším jazyce: consumer protection;market;trade
Abstrakt: Cílem mé práce tedy je zachytit historický vývoj ochrany spotřebitele a jeho právní úpravy v českých zemích od vzniku středověkých měst do roku 1989 a zachytit důležité momenty jednotlivých etap historického vývoje českého státu, jež významně vývoj ovlivnily.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my thesis is to capture the historical development of consumer protection and regulation in the Czech Lands since the emergence of medieval cities in 1989 and capture important moments in different stages of historical development of the state, which significantly influenced the development.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Text DP.pdfPlný text práce930,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Brinkova.pdfPosudek vedoucího práce79,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Brinkova.pdfPosudek oponenta práce35,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Brinkova.pdfPrůběh obhajoby práce62,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9564

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.