Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValentová, Vendulka
dc.contributor.authorKurečková, Tereza
dc.contributor.refereeAdamová, Karolina
dc.date.accepted2013-04-25
dc.date.accessioned2014-02-06T12:53:04Z
dc.date.available2012-03-28cs
dc.date.available2014-02-06T12:53:04Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier50262
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9565
dc.description.abstractPráce se zabývá retribučními procesy v poválečném Československu mezi léty 1945-1948, jsou v ní zohledněny historické skutečnosti, které k institucionalizaci retribuční justice vedly. Značná pozornost je věnována dekretální normotvorbě, je popsán důvod vzniku a činnost Národního soudu a mimořádných lidových soudů. Zaměřena je pak práce především na Mímořádný lidový soud v Plzni: popisuje jeho personální obsazení, statistiku činnosti i některé vybrané případy. Závěrečná kapitola reflektuje obnovení retribuce po únorovém převratu v roce 1948.cs
dc.format69 s. (141 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectretribucecs
dc.subjectretribuční soudnictvícs
dc.subjectNárodní soudcs
dc.subjectMimořádný lidový soud v Plznics
dc.subjectokupacecs
dc.subjectkolaboracecs
dc.subjectudavačstvícs
dc.subjectBenešovy dekretycs
dc.subjectretribuční dekretcs
dc.titleRetribuční procesy v letech 1945 - 1948 na území ČSR se zaměřením na region Plzeňskacs
dc.title.alternativeRetribution processes in Czechoslovakia between 1945 - 1948 focused on Pilsen regionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with retribution processes in post-war Czechoslovakia between 1945-1948. Historical background is dealt with in the beginning, so the reader can better understand the key part of the work. The thesis describes relevant legislation. National Court, it´s establishment and activity is described as well as the institution of Extraordinary Public Courts. The work focuses at Extraordinary Public Tribunal in Pilsen, it is illustrated by some of the cases. Last chapter deals with revoked retribution after Communists took over the reign.en
dc.subject.translatedretributionen
dc.subject.translatedretributive justiceen
dc.subject.translatedNational courten
dc.subject.translatedExtraordinary public tribunal in Pilsenen
dc.subject.translatedoccupationen
dc.subject.translatedcollaborationen
dc.subject.translateddenunciationen
dc.subject.translatedBenes decreesen
dc.subject.translatedretributive legislationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Tereza Kureckova.pdfPlný text práce557,08 kBAdobe PDFView/Open
DP - Kureckova.pdfPosudek vedoucího práce62,09 kBAdobe PDFView/Open
OP - Kureckova.pdfPosudek oponenta práce36,19 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Kureckova.pdfPrůběh obhajoby práce64,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.