Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBeránek, Petr
dc.contributor.authorNěmec, Ondřej
dc.contributor.refereeValentová, Vendulka
dc.date.accepted2013-04-25
dc.date.accessioned2014-02-06T12:53:14Z
dc.date.available2012-08-22cs
dc.date.available2014-02-06T12:53:14Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-27
dc.identifier51468
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9567
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce pojednává o právních formách perzekuce v období Protektorátu Čechy a Morava. Tato je členěna, vyjma úvodu a závěru, do sedmi kapitol na sebe logicky navazujících. Autor na začátku práce rozebírá samotný protiprávní vznik Protektorátu a upozorňuje na významné právní nedostatky výnosu vůdce a říšského kancléře č. 75/1939 Sb. Následně se již zaměřuje na členění protektorátních orgánů a především na trestní právo v tomto období platné. K meritu věci, tedy podrobnému vylíčení jednotlivých právních opatření, se autor dostává v kapitole čtvrté a následující.cs
dc.format104 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectProtektorát Čechy a Moravacs
dc.subjectorgánycs
dc.subjecttrestní právocs
dc.subjectperzekucecs
dc.subjectŽidécs
dc.subjectRomovécs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectgestapocs
dc.titlePrávní formy perzekuce obyvatel v Protektorátu Čechy a Moravacs
dc.title.alternativeLegal forms of persecution of citizens in the Protectorate of Bohemia and Moraviaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the legal forms of persecution in the Protectorate of Bohemia and Moravia. Apart from the introduction and conclusion, it is broken down into seven chapters, which are logically related. At the beginning of the thesis the author discusses the unlawful establishment of the Protectorate and highlights the significant legal deficiencies of protectorate imperial rules of leader and Chancellor of the Reich No. 75/1939 Coll. Subsequently he already focused on the structure of the Protectorate authorities and especially the criminal law in force in that period. The author gets to the core in the fourth chapter and further on, where he provides a description of the various legal actionsen
dc.subject.translatedProtectorate of Bohemia and Moraviaen
dc.subject.translatedauthoritiesen
dc.subject.translatedcriminal lawen
dc.subject.translatedpersecutionen
dc.subject.translatedJewsen
dc.subject.translatedGypsiesen
dc.subject.translatedcultureen
dc.subject.translatedgestapoen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
finale DP10.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
DP - Nemec.pdfPosudek vedoucího práce74,2 kBAdobe PDFView/Open
OP - Nemec.pdfPosudek oponenta práce50,23 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Nemec.pdfPrůběh obhajoby práce45,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9567

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.