Název: Vývoj notářství a jeho významní představitelé na Českolipsku v letech 1848 - 1938
Další názvy: Notary development and its leaders at Česká Lípa in the years 1848 - 1938
Autoři: Truhlářová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Balík, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9569
Klíčová slova: císařský patent;listina;notář;notářská komora;notářská pečeť;notářský řád;notářský spolek;notářství;písař;Všehrd
Klíčová slova v dalším jazyce: deed;chamber of notaries;imperial patent;notarial;notary;notary;notary association;notary seal;scribe;Všehrd
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vývojem notářství v letech 1848 ? 1938, dále pak vývojem notářství v tomto období na Českolipsku a jeho významnými představiteli. Cílem této práce bylo nastínit, jak se vyvíjel stav notářský nejen v době české koruny, ale i v pozdější době.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the development notary in 1848 - 1938, as well as the development of notaries in this period in the Česká Lípa and its major representatives. The aim of this study was to outline how developed state notarial not only at the time of the Czech crown and in later times.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPD) / Theses (DLH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Truhlarova Karolina.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Truhlarova.pdfPosudek vedoucího práce57,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Truhlarova.pdfPosudek oponenta práce65,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Truhlarova.pdfPrůběh obhajoby práce50,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9569

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.