Title: Vývoj notářství a jeho významní představitelé na Českolipsku v letech 1848 - 1938
Other Titles: Notary development and its leaders at Česká Lípa in the years 1848 - 1938
Authors: Truhlářová, Karolína
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Balík, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9569
Keywords: císařský patent;listina;notář;notářská komora;notářská pečeť;notářský řád;notářský spolek;notářství;písař;Všehrd
Keywords in different language: deed;chamber of notaries;imperial patent;notarial;notary;notary;notary association;notary seal;scribe;Všehrd
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vývojem notářství v letech 1848 ? 1938, dále pak vývojem notářství v tomto období na Českolipsku a jeho významnými představiteli. Cílem této práce bylo nastínit, jak se vyvíjel stav notářský nejen v době české koruny, ale i v pozdější době.
Abstract in different language: This thesis deals with the development notary in 1848 - 1938, as well as the development of notaries in this period in the Česká Lípa and its major representatives. The aim of this study was to outline how developed state notarial not only at the time of the Czech crown and in later times.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Truhlarova Karolina.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
DP - Truhlarova.pdfPosudek vedoucího práce57,52 kBAdobe PDFView/Open
OP - Truhlarova.pdfPosudek oponenta práce65,17 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Truhlarova.pdfPrůběh obhajoby práce50,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.