Title: Advokacie v letech 1848-1918 a její významní představitelé v Mladé Boleslavi
Other Titles: Advocacy in the years 1848-1918 and its significant leaders in Mladá Boleslav
Authors: Svobodová, Nikola
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Balík, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9570
Keywords: historie;advokacie;právní předpisy o advokacii;advokáti;Mladá Boleslav;1848-1918;Karel Mattuš;Adolf Pavlousek;Emanuel Chalupný;Alfréd Meissner
Keywords in different language: history;advocacy;legal regulations of advocacy;advocates;Mladá Boleslav;1848-1918;Karel Mattuš;Adolf Pavlousek;Emanuel Chalupný;Alfréd Meissner
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj advokacie v letech 1848-1918, zejména na vývoj advokacie v Mladé Boleslavi v letech 1848-1918 a její významné představitele. První část popisuje obecné dějiny advokacie, druhá část se věnuje historii Mladé Boleslavi a třetí část se pak věnuje jednotlivým advokátům, kteří v letech 1848-1918 v Mladé Boleslavi působili.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the development of advocacy in the years 1848-1918, particularly the development of advocacy in Mladá Boleslav in the years 1848-1918 and its significant representatives. The first part describes the general history of advocacy, the second part is devoted to the history of Mladá Boleslav and the third part is devoted to individual lawyers who worked in Mlada Boleslav in the years 1848-1918.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Advokacie v letech 1848_1918 a jeji vyznamni predstavitele v Mlade Boleslavi.pdfPlný text práce89,7 MBAdobe PDFView/Open
DP - Svobodova.pdfPosudek vedoucího práce54,25 kBAdobe PDFView/Open
OP - Svobodova.pdfPosudek oponenta práce48,46 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Svobodova.pdfPrůběh obhajoby práce46,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.