Title: Site specific - Instalace v interiéru, nebo exteriéru reflektující identitu místa. Součástí, za určitých okolností i výstupem, je dokumentace, projekt, fotografie, video.
Other Titles: Site specific instalaltion
Authors: Lacinová, Petra
Advisor: Merta, Vladimír
Referee: Matasová-Teisingerová, Adéla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9645
Keywords: site specific art;instalace;performance;body art;optický klam;iluze;perspektiva;architektura;Strakonice;přádelna;industriální architektura;textilní továrna;vlna;juta;příze;cívka
Keywords in different language: site specific art;installation;performance;body art;optical illusion;perspectivity;architecture;Strakonice;spinning mill;industrial architecture;textile factory;wool;jute;threads;spool
Abstract: Vytvořila jsem site specific instalaci, která je přímo určená pro střechu textilní továrny v centru Strakonic. Instalace opticky komunikuje s architekturou, s věžemi kostelů sv. Markéty a sv. Prokopa. Použila jsem autentického materiálu z továrny, vlněné a jutové příze v barvám kostelů. Mé tělo je součástí instalace, příze jsou na mě navinuté jako na cívku. Instalací s dvojznačným názvem Spřízněná vyjadřuji svůj vztah k rodnému městu - duševní propojení i pocit svázanosti. Optický klam byl vytvořený pro určitý úhel pohledu, pro oko objektivu fotoaparátu. Výsledným dílem je série fotografií různých variací optického propojení těla s městem.
Abstract in different language: I created a site specific installation, that is made just for the roof of the textile factory in the centre of Strakonice. Installation optically communicates with architecture, with the towers of the churches St. Markéta (Margaret) and St. Prokop. I used authentic material from the factory, wool and jute threads in colours of the churches. My body is a part of the installation, the threads are reeled on me like on a spool. By the installation called Spřízněná (kindred or connected with threads) I express my relation to my birh town - mental connection but also feeling of limitation. Optical illusion was created just for one point of view, for the eye of the camera objectiv. The result output is a serie of photographs of different variaties of the optical connection of the body with the town.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_petra_lacinova.pdfPlný text práce6,65 MBAdobe PDFView/Open
Lacinova.pdfPosudek vedoucího práce260,82 kBAdobe PDFView/Open
Lacinova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce234,02 kBAdobe PDFView/Open
Lacinova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce112,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.