Název: Filozofické myšlení M. de Unamuna
Další názvy: Philosophical Thought of M. de Unamuno
Autoři: Klimsová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Černá, Jana
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9678
Klíčová slova: Miguel de Unamuno;nesmrtelnost;iracionální poznání;náboženství;víra v boha
Klíčová slova v dalším jazyce: Miguel de Unamuno;immortalidad;irrational cognition;religion;trust in God
Abstrakt: V práci jsme se zaměřila na analýzu náboženství v životě a díle Miguela de Unamuna. Reflektovala jsem také klíčová témata, která se v Unamunových pracích pravidelně opakují a vedou k nalezení víry v Boha.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis attempts to analyze the role of religion in life and work of Miguel de Unamuno. Mainly I focused on the analysis of key issues which Unamuno periodically repeated in many of his works.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veronika.Klimsova_DP.pdfPlný text práce506,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Klimsova_Cerna.rtfPosudek vedoucího práce1,5 MBRTFZobrazit/otevřít
DP_Klimsova_Stark.docxPosudek oponenta práce49,58 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Klimsova_Veronika.pdfPrůběh obhajoby práce423,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9678

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.