Title: Percepce japonských vlivů v evropském umění na příkladech vějířové tvorby
Other Titles: Perception of Japanese Influences in European Art Demonstrated on Certain Examples of Fan Work
Authors: Kotorová, Ludmila
Advisor: Bílková, Jitka
Referee: Straková, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9684
Keywords: brisé;Edo;flabellum;heian;ógi;vějíře
Keywords in different language: brisé;Edo;flabellum;heian;ógi;fans
Abstract: Námětem diplomové práce je percepce japonských vlivů v evropském umění se zaměřením na specifickou oblast uměleckého řemesla, na vějířovou tvorbu. Hlavním záměrem je nalézt, časově vymezit a doložit jakým způsobem se tato percepce projevila ve vějířové tvorbě. Práce předkládá aspekty historického vývoje vějíře, který je zde posuzován z pohledu uměleckého řemesla a v dobovém kulturním a sociálním kontextu. Pro diplomovou práci byla použita odborná literatura v českém, polském, německém a anglickém jazyce zaměřená na umění, umělecké řemeslo, zdrojem informací byly dále internetové stránky, databáze i konkrétní sbírkové předměty v českých i zahraničních muzeích.
Abstract in different language: The topic of the thesis is perception of Japanese influence in European art with the focus on distinctive part of fan craft. The aim is to find, define and document in which way this perception was demonstrated in fan production. The thesis shows aspects of historical development of fans, considered here from art craft point of view and in cultural and social context of that period. Specialized art books in Czech, Polish, German and English languages were used when writing the thesis as well as web pages, databases and objects of art collections from Czech and international museums.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomomova prace + priloha.pdfPlný text práce6,53 MBAdobe PDFView/Open
Kotorova_Bilkova.rtfPosudek vedoucího práce1,49 MBRTFView/Open
Kotorova_Strakova.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFView/Open
Kotorova_Ludmila.pdfPrůběh obhajoby práce370,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9684

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.