Název: Percepce japonských vlivů v evropském umění na příkladech vějířové tvorby
Další názvy: Perception of Japanese Influences in European Art Demonstrated on Certain Examples of Fan Work
Autoři: Kotorová, Ludmila
Vedoucí práce/školitel: Bílková, Jitka
Oponent: Straková, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9684
Klíčová slova: brisé;Edo;flabellum;heian;ógi;vějíře
Klíčová slova v dalším jazyce: brisé;Edo;flabellum;heian;ógi;fans
Abstrakt: Námětem diplomové práce je percepce japonských vlivů v evropském umění se zaměřením na specifickou oblast uměleckého řemesla, na vějířovou tvorbu. Hlavním záměrem je nalézt, časově vymezit a doložit jakým způsobem se tato percepce projevila ve vějířové tvorbě. Práce předkládá aspekty historického vývoje vějíře, který je zde posuzován z pohledu uměleckého řemesla a v dobovém kulturním a sociálním kontextu. Pro diplomovou práci byla použita odborná literatura v českém, polském, německém a anglickém jazyce zaměřená na umění, umělecké řemeslo, zdrojem informací byly dále internetové stránky, databáze i konkrétní sbírkové předměty v českých i zahraničních muzeích.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the thesis is perception of Japanese influence in European art with the focus on distinctive part of fan craft. The aim is to find, define and document in which way this perception was demonstrated in fan production. The thesis shows aspects of historical development of fans, considered here from art craft point of view and in cultural and social context of that period. Specialized art books in Czech, Polish, German and English languages were used when writing the thesis as well as web pages, databases and objects of art collections from Czech and international museums.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomomova prace + priloha.pdfPlný text práce6,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotorova_Bilkova.rtfPosudek vedoucího práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Kotorova_Strakova.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Kotorova_Ludmila.pdfPrůběh obhajoby práce370,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9684

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.