Název: Stalinismus - vláda teroru
Další názvy: Stalinism - Reign of Terror
Autoři: Tříska, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Šedivý, Miroslav
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9690
Klíčová slova: stalinismus;továrna;tajné služby;deportace na Sibiř;kolchoz;menšina;stranické čistky
Klíčová slova v dalším jazyce: stalinism;factory;secret service;deportation to Siberia;kolkhoz;minority;bolshevik orders;party purges
Abstrakt: Stalinismus a teror se ve své době staly synonymem. Systém stalinské vlády byl postaven na ustavičném excesivním násilí. Stalina k teroru vedla jeho touha po moci. Když se stal neomezeným diktátorem, provázela ho ustavičná představa ze státního převratu a ztráty vlastní moci. Jeho patologická nedůvěra k nejbližším spolupracovníkům i k členům vlastní rodiny formovala jeho osobnost. S pomocí tajných služeb vytvořil teror, který zasáhl prakticky celou společnost. Milióny nežádoucích občanů bylo buď popraveno, nebo v lepším případě odsunuto do gulagů.
Abstrakt v dalším jazyce: Stalinism and terror had become synonyms by that time. The system of Stalinist government was based upon unremitting excessive violence. Stalin?s desire for power was the reason why he resorted to terror. When he became a dictator with unlimited power, he was constantly haunted by the idea that there would be a state coup and he would lose his power. His pathological distrust in his closest associates as well as in his own family members formed his personality. With the assistance of secret service he implemented terror which had an effect on the entire society. Millions of politically objectionable citizens were either executed or at least sent to gulags.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace-Stalinismus-vlada teroru-Ladislav Triska.pdfPlný text práce953,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Triska_Sedivy.rtfPosudek vedoucího práce40,54 kBRTFZobrazit/otevřít
Triska_Novotny.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Triska_Ladislav.pdfPrůběh obhajoby práce446,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9690

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.