Název: Přesídlení českých emigrantů z bývalého německého Slezska do Československa po 2. světové válce
Další názvy: The Relocation of the Czech Emigrants from Former German Silesia to Czechoslovakia after the Second World War
Autoři: Kouba, Roman
Vedoucí práce/školitel: Šedivý, Miroslav
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9691
Klíčová slova: emigrace;migrace;tajné vysídlení;útěk;válka;Slezáci;Střelínští;Čeští bratři;Husinec;Karel Vačut;Václav Blanický;Josef Němeček;Jiří Otter;Jan Jelínek;Mariánské Lázně;Stříbro;Trpísty;Tři sekery;ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova v dalším jazyce: emigration;migration;secret war;escape;displacement;Slezáci;Střelínští;Czech brothers;Husinec;Karel Vačut;Václav Blanický;Josef Němeček;Jiří Otter;Jan Jelínek;Mariánské Lázně;Silver;Trpísty;Tři sekery;ministry of labour and social affairs
Abstrakt: Práce je věnovaná skupině Českých bratří (nekatolíci), kteří pro svou víru museli v první polovině 18. století opustit rodnou vlast a odejít do německého Slezska. Zde jim byla umožněna náboženská svoboda a možnost založení nových vlastních osad. Po dobu dvou století zde žili a po druhé světové válce museli být opět pro nežádoucnost odsunuti. Nová československá vláda jim nabídla doosídlit vyprázdněné pohraničí po odsunu sudetských němců a již koncem roku 1945 se uskutečnil transfer této české menšiny. Celou akci řídili vybraní vládní úředníci. Tito lidé se v pohraničí zabydleli, přijali československé státní občanství a někteří z nich zde žijí doposud.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is dedicated to a group of Czech brethren (the non-Catholics), who for their faith they had in the first half of the 18th century. century to leave the native homeland and go to German Silesia. Here they were allowed freedom of religion and the possibility of creation of new own settlements. For a period of two centuries and lived here after World War II had to be once again for nežádoucnost relegated. The new Czechoslovak Government offered doosídlit emptied the border following the redeployment of Sudeten Germans at the end of 1945 and was transferred to the Czech group. The action followed the Government officials. In the borderlands is all settled in and some of them remained there until now.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Presidleni ceskych emigrantu z byvaleho nemeckeho Slezska do Ceskoslovenska po 2. svetove valce.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kouba_Sedivy.rtfPosudek vedoucího práce41,76 kBRTFZobrazit/otevřít
DP_kouba_novotny.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Kouba_Roman.pdfPrůběh obhajoby práce486,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9691

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.