Název: Jean Paul Satre a Alber Camus Problemtika mezilidských vztahů v uměleckém díle J. P. Sartra a A. Camuse
Další názvy: Jean Paul Satre and Albert Camus The Problem of the Human relations in the literary works J. P. Sartre and A. Camus
Autoři: Vaindlová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9692
Klíčová slova: existencialismus;absurdita;mezilidské vztahy;láska;přátelství;absurdní hrdina;smysl života
Klíčová slova v dalším jazyce: existentialism;absurdity;human relationship;love;friendship;absurd hero;sense of live
Abstrakt: Práce se zaměřuje na problematiku mezilidských vztahů v dílech existencialistů Jean-Paul Sartra a Alberta Camuse. Knihy jsou rozebírány v rámci vztahů mezi lidmi, zaměřuji se zejména na lásku a přátelství. Problematika lidské existence je zde nazírána z pohledu meziliských vztahů, klade se zde otázka zda, je absurdní hrdina schopen projevovat city a splnit očekávání ostatních.
Abstrakt v dalším jazyce: Work is about problem of human relationship in works of Jean-Paul Sartre and Albert Camus. Books of these authors are seen by the view of relationship between people, especially love and friendship. For catching the problem of human being are relationship very important.Mainly question is about absurdity and how the hero who represents her can realised emotion and anticipating of other people.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.Vaindlova Petra.pdfPlný text práce598,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - vedouci Neupauer - Vaindlova.docPosudek vedoucího práce61 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vaindlova_Murgas.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Vaindlova_Petra0001.pdfPrůběh obhajoby práce572,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9692

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.