Title: Jean Paul Satre a Alber Camus Problemtika mezilidských vztahů v uměleckém díle J. P. Sartra a A. Camuse
Other Titles: Jean Paul Satre and Albert Camus The Problem of the Human relations in the literary works J. P. Sartre and A. Camus
Authors: Vaindlová, Petra
Advisor: Neupauer, Eduard
Referee: Murgaš, Jaromír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9692
Keywords: existencialismus;absurdita;mezilidské vztahy;láska;přátelství;absurdní hrdina;smysl života
Keywords in different language: existentialism;absurdity;human relationship;love;friendship;absurd hero;sense of live
Abstract: Práce se zaměřuje na problematiku mezilidských vztahů v dílech existencialistů Jean-Paul Sartra a Alberta Camuse. Knihy jsou rozebírány v rámci vztahů mezi lidmi, zaměřuji se zejména na lásku a přátelství. Problematika lidské existence je zde nazírána z pohledu meziliských vztahů, klade se zde otázka zda, je absurdní hrdina schopen projevovat city a splnit očekávání ostatních.
Abstract in different language: Work is about problem of human relationship in works of Jean-Paul Sartre and Albert Camus. Books of these authors are seen by the view of relationship between people, especially love and friendship. For catching the problem of human being are relationship very important.Mainly question is about absurdity and how the hero who represents her can realised emotion and anticipating of other people.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.Vaindlova Petra.pdfPlný text práce598,98 kBAdobe PDFView/Open
DP - vedouci Neupauer - Vaindlova.docPosudek vedoucího práce61 kBMicrosoft WordView/Open
Vaindlova_Murgas.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFView/Open
Vaindlova_Petra0001.pdfPrůběh obhajoby práce572,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.