Title: Význam žen pro utváření novověké filosofie a vědy
Other Titles: The importance of women in forming of early modern philosophy and science
Authors: Bečvářová, Monika
Advisor: Černá, Jana
Referee: Lelková, Iva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9695
Keywords: Margaret Cavendishová;Robert Hooke;přírodní filosofie;experimentální věda;vitalismus
Keywords in different language: Margaret Cavendish;Robert Hooke;philosophy of nature;experimental philosophy;vitalism
Abstract: Předmětem této diplomové práce je analýza intelektuální biografie Margaret Cavendishové, anglické filosofky žijící v letech 1623-1673. Ve svém textu se zaměřuji především na přírodně filosofická stanoviska této autorky. Charakterizuji přístup Cavendishové ke zkoumání přírody druhé poloviny sedmnáctého století ve vztahu k experimentální vědě tohoto období. Předně se proto soustředím na pozdní a zároveň stěžejní díla této autorky: Observations upon Experimental Philosophy z roku 1666 a doprovodný spis The Blazing World. Pro ucelenější pohled na problematiku filosofie přírody Cavendishové se ovšem opírám i o další její díla, zvláště o Philosophical Letters z roku 1664. Analýzou těchto spisů následně zkoumám jejich význam pro utváření novověké filosofie a vědy. Cílem této práce není rehabilitovat postavení Margaret Cavendishové, ale charakterizovat způsob, jímž se pokoušela zhodnotit myšlenky nové experimentální vědy, kterou pro ni představovali členové Royal Society.
Abstract in different language: The object of this work is to present the attitude of Margaret Cavendish (1623-1673) to the research of nature in the second half of the seventeenth century. For this purpose I primarily analyse the work Observations upon Experimental Philosophy (1666), then I focus on accompanying work The Blazing World (1666). I did not omit even Cavendish?s Philosophical Letters (1664). In my work I analyse above all Cavendish´s opinions on philosophy of nature in relation to experimental science of the seventeenth century. Then I try to consider the significance of her works for the history of philosophy and science. However, the aim of my work is not to rehabilitate the status of Margaret Cavendish, but to characterize the way she tried to evaluate ideas of new experimental, i.e. empirical science practised by the Royal Society of London.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Becvarova M. 24.4.13.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
DP_Becvarova_Cerna.rtfPosudek vedoucího práce1,5 MBRTFView/Open
Becvarova_Lelkova.docPosudek oponenta práce72,5 kBMicrosoft WordView/Open
Becvarova_Monika.pdfPrůběh obhajoby práce383,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.