Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠpelda, Danielcs
dc.contributor.authorCmarková, Adélacs
dc.contributor.refereeKratochvíl, Milošcs
dc.date.accepted2013-05-30cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:54:59Z-
dc.date.available2012-04-11cs
dc.date.available2014-02-06T12:54:59Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-25cs
dc.identifier52704cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9697-
dc.description.abstractHlavním tématem této diplomové práce je srovnání pojetí svobody u tří významných myslitelů dvacátého století ? Sigmunda Freuda, Ericha Fromma a Zygmunta Baumana. Práce spočívá v pokusu odhalit odlišnosti v přístupu uvedených badatelů i v přístupu jednotlivých oborů, k nimž bývají řazeni tzn. psychologie, sociologie, filosofie. Práce je postupně zaměřena na několik aspektů svobody,které odpovídají jednotlivých kapitolám. Většina výkladu se soustředí na moderní podobu svobody, přičemž je zde svoboda uchopena jako fenomén, který je neodmyslitelnou součástí společnosti.cs
dc.format74 s. (135 475 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectsvobodacs
dc.subjectsvědomícs
dc.subjectindividualizacecs
dc.subjectkapitalismuscs
dc.subjectkonzumní společnostcs
dc.subjectmoderní společnostcs
dc.subjectkulturní svědomícs
dc.subjectspolečenský charaktercs
dc.subjectlidské pudycs
dc.subjectambivalencecs
dc.titlePojetí svobody u Freuda, Fromma a Baumanacs
dc.title.alternativeThe concept of freedom in Freud, Fromm and Baumanen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe main topic of this thesis is to compare the concept of freedom of three major thinkers of the twentieth century - Sigmund Freud, Erich Fromm and Zygmunt Bauman. The work consists in an attempt to find differences in approach of mentioned thinkers and in approach in individual fields to which they are classified i.e. psychology, sociology, and philosophy. The work is gradually focused on several aspects of freedom, that correspond to the individual chapters. The majority of interpretation focuses on the modern form of freedom and freedom is interpreted here as a phenomenon which is an essential part of society.en
dc.subject.translatedfreedomen
dc.subject.translatedconscienceen
dc.subject.translatedindividualizationen
dc.subject.translatedcapitalismen
dc.subject.translatedconsumerist societyen
dc.subject.translatedmodern societyen
dc.subject.translatedculture conscieneceen
dc.subject.translatedsocial charakteren
dc.subject.translatedhuman instincten
dc.subject.translatedambivalenceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Adela Cmarkova 2013 .pdfPlný text práce429,15 kBAdobe PDFView/Open
Cmarkova_Spelda.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFView/Open
Cmarkova_Kratochvil.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFView/Open
Cmarkova_Adela.pdfPrůběh obhajoby práce349,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9697

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.