Title: Kritika konzumní společnosti u Ericha Fromma a jeho následovníků
Other Titles: Criticism of consumer society by Erich Fromm and his followers
Authors: Finkeová, Nataša
Advisor: Špelda, Daniel
Referee: Kratochvíl, Miloš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9698
Keywords: Erich Fromm;Zygmunt Bauman;Gilles Lipovetsky;konzumní společnost;moderní společnost;postmoderní společnost
Keywords in different language: Erich Fromm;Zygmunt Bauman;Gilles Lipovetsky;consumer society;modern society;postmodern society
Abstract: Tato práce pojednává o kritice konzumní společnosti u Ericha Fromma, Zygmunta Baumana a Gillese Lipovetského. Erich Fromm byl německo-americký filosof, sociolog a psycholog. Podstata Frommovy kritiky spočívá v tom, že moderní konzumní společnost je především orientovaná na vlastnictví, což určuje její společenský charakter. Zygmunt Bauman je anglický sociolog polského původu. Bauman poukazuje na přechod od moderní společnosti k postmoderní a na změny, kterými konzumní společnost prošla. Gilles Lipovetsky je francouzský filozof a sociolog.Podle Lipovetského žijeme v éře prázdnoty a pomíjivosti, která je spojena s úpadkem morálních hodnot a individualismem. Současnou společnost označuje jako hyperkonzumní.
Abstract in different language: This work is about criticism of consumer society, seen by eyes of Erich Fromm, Zygmunt Bauman and Gilles Lipovetsky. Erich Fromm was German-American philosopher, sociologist and psychologist. The main point of his criticism is that modern consumer society is mainly oriented on ownership which creates its social charakter. Zygmunt Bauman is English sociologist from Poland. Bauman points at transition and changes between modern and postmodern society. Gilles Lipovetsky is a French philosopher and sociologist. According to Lipovetsky we live in the age of emptyness and transience which is associated with decreasing of morale values and individualism. He marks actual society as hyperconsumer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Finkeova - Kritika konzumni spolecnosti u Ericha Fromma a jeho nasledovniku.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Finkeova_Spelda.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFView/Open
Finkeova_Kratochvil.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFView/Open
Finkeova_Natasa.pdfPrůběh obhajoby práce312,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.