Název: Významný směr či hnutí v dějinách evropské kinematografie: Spaghetti western - evropské pojetí amerického žánru
Další názvy: A Significant Course or Movement in the History of European Cinema: Spaghetti Western - The European Take on American Genre
Autoři: Freiberg, Roman
Vedoucí práce/školitel: Kastner, Jan
Oponent: Koutecký, Ivan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9699
Klíčová slova: western;americký western;evropský western;spaghetti western;Sergio Leone;Sergio Corbucci;Sergio Sollima;Giuseppe Colizzi;Enzo Barboni;Enzo G. Castellari;Ennio Morricone;Clint Eastwood;Franco Nero;Terence Hill;Bud Spencer
Klíčová slova v dalším jazyce: western;american western;european western;spaghetti western;Sergio Leone;Sergio Corbucci;Sergio Sollima;Giuseppe Colizzi;Enzo Barboni;Enzo G. Castellari;Ennio Morricone;Clint Eastwood;Franco Nero;Terence Hill;Bud Spencer
Abstrakt: Tato práce pojednává o italských westernech 60. - 70. let. V první části je uvedena obecná charakteristika westernového žánru, dále krátký popis dějin amerického westernu a stručně je zmíněno také natáčení westernů v Evropě. Druhá část je věnována základním aspektům italských westernů a jejich odlišnostem od amerických. Ve třetí části je uvedena vybraná tvorba šesti italských režisérů, kteří k tomuto filmovému směru výrazně přispěli. Jedná se o tyto autory: Sergio Leone, Sergio Corbucci, Sergio Sollima, Giuseppe Colizzi, Enzo Barboni a Enzo G. Castellari.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the Italian westerns of the 60s and 70s. The first unit contains general characterization of the wetern genre, a brief description of the American western and a brief mention of shooting westerns in Europe. The second unit is dedicated to basic aspects of Italian westerns and the way they differ from the American ones. The third unit mentions specific work of six Italian directors, who contributed significantly to this genre. The authors are as follows: Sergio Leone, Sergio Corbucci, Sergio Sollima, Giuseppe Collizi, Enzo Barboni and Enzo G. Castellari.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Roman Freiberg - Diplomova prace.pdfPlný text práce469,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Freiberg_Kastner.docPosudek vedoucího práce67 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Freiberg_Koutecky.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Freiberg_Roman.pdfPrůběh obhajoby práce388,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9699

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.