Title: Významný směr či hnutí v dějinách evropské kinematografie: Spaghetti western - evropské pojetí amerického žánru
Other Titles: A Significant Course or Movement in the History of European Cinema: Spaghetti Western - The European Take on American Genre
Authors: Freiberg, Roman
Advisor: Kastner, Jan
Referee: Koutecký, Ivan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9699
Keywords: western;americký western;evropský western;spaghetti western;Sergio Leone;Sergio Corbucci;Sergio Sollima;Giuseppe Colizzi;Enzo Barboni;Enzo G. Castellari;Ennio Morricone;Clint Eastwood;Franco Nero;Terence Hill;Bud Spencer
Keywords in different language: western;american western;european western;spaghetti western;Sergio Leone;Sergio Corbucci;Sergio Sollima;Giuseppe Colizzi;Enzo Barboni;Enzo G. Castellari;Ennio Morricone;Clint Eastwood;Franco Nero;Terence Hill;Bud Spencer
Abstract: Tato práce pojednává o italských westernech 60. - 70. let. V první části je uvedena obecná charakteristika westernového žánru, dále krátký popis dějin amerického westernu a stručně je zmíněno také natáčení westernů v Evropě. Druhá část je věnována základním aspektům italských westernů a jejich odlišnostem od amerických. Ve třetí části je uvedena vybraná tvorba šesti italských režisérů, kteří k tomuto filmovému směru výrazně přispěli. Jedná se o tyto autory: Sergio Leone, Sergio Corbucci, Sergio Sollima, Giuseppe Colizzi, Enzo Barboni a Enzo G. Castellari.
Abstract in different language: This thesis deals with the Italian westerns of the 60s and 70s. The first unit contains general characterization of the wetern genre, a brief description of the American western and a brief mention of shooting westerns in Europe. The second unit is dedicated to basic aspects of Italian westerns and the way they differ from the American ones. The third unit mentions specific work of six Italian directors, who contributed significantly to this genre. The authors are as follows: Sergio Leone, Sergio Corbucci, Sergio Sollima, Giuseppe Collizi, Enzo Barboni and Enzo G. Castellari.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roman Freiberg - Diplomova prace.pdfPlný text práce469,82 kBAdobe PDFView/Open
Freiberg_Kastner.docPosudek vedoucího práce67 kBMicrosoft WordView/Open
Freiberg_Koutecky.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Freiberg_Roman.pdfPrůběh obhajoby práce388,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9699

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.