Název: Proměny vztahu křesťanství k islámu: Španělsko pod nadvládou Arabů
Další názvy: Spain under Arab rule
Autoři: Hájková, Simona
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Černá, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9701
Klíčová slova: Španělsko;al-Andalus;muslimové;křesťané;Abbásovci;Almohadé
Klíčová slova v dalším jazyce: Spain;al-Andalus;muslims;christians;Abbasids;Almohads
Abstrakt: Cílem mé diplomové práce je zachytit situaci na Pyrenejském poloostrově v době, kdy Vizigotskou říši dobyli Arabové. Práce se zaměří na analýzu soužití muslimů a křesťanů na poloostrově v tomto období.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my thesis is to capture the situation of the Iberian Peninsula at time when Vizigotskou empire conquered by the Arabs. Work will focus on the analysis of coexistence of Muslims and Christians in the peninsula during this period
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hajkova_Simona_Spanelsko_pod_nadvladou_Arabu.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajkova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce50,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hajkova_Cerna.rtfPosudek oponenta práce1,51 MBRTFZobrazit/otevřít
Hajkova_Simona.pdfPrůběh obhajoby práce470,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9701

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.