Title: Eros v antické kultuře a myšlení
Other Titles: Eros in the ancient culture and thought
Authors: Hřebačková, Gabriela
Advisor: Boháček, Kryštof
Referee: Kočandrle, Radim
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9704
Keywords: Erós;manželství;fyzická a duševní láska;pederasie;erastés;erómenos
Keywords in different language: Eros;marriage;physical and psychical love;pederasty;erastes;eromenos
Abstract: Práce se zabývá vlivem erótu v segmentech athénské polis - u mužů a žen. U první vrstvy obyvatel, mužů, se projevuje jednak ve fysické touze po mužích i ženách, ale také v duševní touze pouze k mužům, jejíž výsledkem je filosofická láska umožňující nahlédnutí idejí. U druhé vrstvy, a sice žen, je možná pouze fysická forma lásky s reprodukujícím biologickým účinkem. Přísně vymezený svět mužů narušují svou účastí v řečech dvě vyčtené ženy zmíněné v Platónových dialozích Menexenos a Symposion, Aspasie a Diotíma. Další ženou, vymykající se řeckým zvykům, je básnířka Sapfó, vedoucí na Lesbu svou poetickou akademii.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to determine the influence of eros on the specified socio-cultural segments in ancient Greece and namely Athenian polis. The first segment of the Greek society that is dealt with is the men. First of all eros is a sexual desire which can be directed towards both men and women, and so it leads either to mere gratification or to procreation. Second, eros is an intellectual desire which terminates in contemplating the ideas and so engenders true philosophy. The influence of eros on women is limited to the above mentioned sexual gratification only because of their marginal status in the polis. Nevertheless in Plato´s dialogues we encounter two extraordinary women ? Diotima and Aspasia ? whose social status was radically different and whose speeches Socrates delivers. Another extraordinary woman who is mentioned in this thesis is the poetess Sapho ? the head of a school on the island of Lesbos.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_eros v anticke kulture a mysleni.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
Hrebackova_Bohacek.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
Hrebackova_Kocandrle.docPosudek oponenta práce59,5 kBMicrosoft WordView/Open
Hrebackova_Gabriela.pdfPrůběh obhajoby práce473,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.