Název: Fotografie: počátek a současnost digitální éry
Další názvy: Photography: the Beginning and the Presence of Digital Era
Autoři: Malý, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Ševčík, Miloš
Oponent: Blahutková, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9716
Klíčová slova: Vznik fotografie;vývoj fotografie;fotografické směry;fotografické žánry;analogová fotografie;digitální fotografie
Klíčová slova v dalším jazyce: The emergence of photography;the development of photography;photographic directions;photographic genres;analogue photography;digital photography
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou a vznikem fotografie, jakožto velkým uměleckým objevem 19. století. Následně se snaží analyzovat problematiku fotografie současnosti, nastínit výhody a nevýhody fotografie dneška a srovnat toto období s dobou vzniku. Práce obsahuje také řadu metod a tehnik, pomocí kterých se fotografie vyvíjela v minulosti a pomocí technik dle kterých se vyvíjí dnes. Součástí diplomové práce jsou také přílohové ukázky jako například ukázky jednotlivých technik, ukázky jednotlivých fotografických směrů či úkazky fotografické výbavy.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deals with the emergence of a photography, as a great artistic discovery of the 19th century. Then try to analyze the issue of photography today and outline the advantages and disadvantages of photography today and compare this period with the time of photography. The work also includes a variety of techniques and methods by which the photography was created using the techniques of the past, and according to which there is today. Spare parts of the thesis are appendix demonstrations such as demonstrations of photographic techniques, examples of photographic direction or examples outfit photos.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Ondrej Maly - 2013.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maly_Sevcik.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Maly_Blahutkova.rtfPosudek oponenta práce869,58 kBRTFZobrazit/otevřít
Maly_Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce408,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9716

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.