Title: Fotografie: počátek a současnost digitální éry
Other Titles: Photography: the Beginning and the Presence of Digital Era
Authors: Malý, Ondřej
Advisor: Ševčík, Miloš
Referee: Blahutková, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9716
Keywords: Vznik fotografie;vývoj fotografie;fotografické směry;fotografické žánry;analogová fotografie;digitální fotografie
Keywords in different language: The emergence of photography;the development of photography;photographic directions;photographic genres;analogue photography;digital photography
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou a vznikem fotografie, jakožto velkým uměleckým objevem 19. století. Následně se snaží analyzovat problematiku fotografie současnosti, nastínit výhody a nevýhody fotografie dneška a srovnat toto období s dobou vzniku. Práce obsahuje také řadu metod a tehnik, pomocí kterých se fotografie vyvíjela v minulosti a pomocí technik dle kterých se vyvíjí dnes. Součástí diplomové práce jsou také přílohové ukázky jako například ukázky jednotlivých technik, ukázky jednotlivých fotografických směrů či úkazky fotografické výbavy.
Abstract in different language: Thesis deals with the emergence of a photography, as a great artistic discovery of the 19th century. Then try to analyze the issue of photography today and outline the advantages and disadvantages of photography today and compare this period with the time of photography. The work also includes a variety of techniques and methods by which the photography was created using the techniques of the past, and according to which there is today. Spare parts of the thesis are appendix demonstrations such as demonstrations of photographic techniques, examples of photographic direction or examples outfit photos.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Ondrej Maly - 2013.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
Maly_Sevcik.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFView/Open
Maly_Blahutkova.rtfPosudek oponenta práce869,58 kBRTFView/Open
Maly_Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce408,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.