Název: Odkaz Jana Nepomuka Neumanna v zámoří
Další názvy: Jan Nepomuk Neumann's Legacy in the Overseas
Autoři: Manglová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Blahutková, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9717
Klíčová slova: význam Prachatic;Kongregace nejsvětějšího vykupitele;školství;stavitelství;Jižní Čechy;Spojené státy americké
Klíčová slova v dalším jazyce: importance of Prachatice;Congregation of most holy redeemer;education;construction;South Bohemia;United States of America
Abstrakt: Diplomová práce je věnována osobnosti Jana Nepomuka Neumanna a jeho působení na našem území a v zámoří. Práce je rozdělená do několika kapitol, z nichž mezi nejdůležitější patří kapitala věnovaná Neumannovu narození, mládí a studiím. Další významná kapitola se věnuje Neuměnnově činnosti v Americe, kde prožil většinu svého života. Pozornost je věnována také závěru jeho života a problematice jeho blahořečení a svatořečení. Závěrečné kapitoly se zmiňují o současné reflexi Neumannovy osobnosti v Prachaticích, jižních Čechách a v Americe.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is devoted to Johann Nepomuk Neumann and his activity in our country and overseas. The thesis is divided into several chapters. The most important are capitals of Neumann's birth, youth and studies. Another important chapter is devoted Neumann's activities in America, where he spent most of his life. Attention is also observed to the end of his life, and the issue of his beatification and canonization. The final chapters outline the current reflection Neumann's personality in Prachatice, South Bohemia and America.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Manglova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce50,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Manglova_Blahutkova.docPosudek oponenta práce868,13 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Manglova_Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce361,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9717

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.