Title: Odkaz Jana Nepomuka Neumanna v zámoří
Other Titles: Jan Nepomuk Neumann's Legacy in the Overseas
Authors: Manglová, Lucie
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Blahutková, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9717
Keywords: význam Prachatic;Kongregace nejsvětějšího vykupitele;školství;stavitelství;Jižní Čechy;Spojené státy americké
Keywords in different language: importance of Prachatice;Congregation of most holy redeemer;education;construction;South Bohemia;United States of America
Abstract: Diplomová práce je věnována osobnosti Jana Nepomuka Neumanna a jeho působení na našem území a v zámoří. Práce je rozdělená do několika kapitol, z nichž mezi nejdůležitější patří kapitala věnovaná Neumannovu narození, mládí a studiím. Další významná kapitola se věnuje Neuměnnově činnosti v Americe, kde prožil většinu svého života. Pozornost je věnována také závěru jeho života a problematice jeho blahořečení a svatořečení. Závěrečné kapitoly se zmiňují o současné reflexi Neumannovy osobnosti v Prachaticích, jižních Čechách a v Americe.
Abstract in different language: The thesis is devoted to Johann Nepomuk Neumann and his activity in our country and overseas. The thesis is divided into several chapters. The most important are capitals of Neumann's birth, youth and studies. Another important chapter is devoted Neumann's activities in America, where he spent most of his life. Attention is also observed to the end of his life, and the issue of his beatification and canonization. The final chapters outline the current reflection Neumann's personality in Prachatice, South Bohemia and America.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Manglova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce50,5 kBMicrosoft WordView/Open
Manglova_Blahutkova.docPosudek oponenta práce868,13 kBMicrosoft WordView/Open
Manglova_Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce361,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9717

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.