Title: Feminismus a úsilí českých žen o přiznání politických práv na přelomu 19. a 20. století
Other Titles: The role of women in Bohemia from mid 19th to mid 20th century.
Authors: Moutelíková, Radka
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Havelková, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9720
Keywords: ženy;charitativní činnost;vzdělání;ženské spolky;ženské časopisy;rovné volební právo;ženy v politice
Keywords in different language: women;charity work;education;women societies;women magazines;equal right to vote;women in politics
Abstract: Práce se zaměřuje na pronikání českých žen do veřejného života od poloviny devatenáctého století do zhruba poloviny dvacátého století. V první části práce je pozornost věnována prvním aktivistkám bojujícím za změnu tehdejší společenské situace, dále je řešena problematika vzdělávání žen, vznik prvních ženských spolků a časopisů. Druhá část práce je věnována politické otázce z pohledu žen, boji žen za rovné volební právo, jejich vstup do politických stran a působení v nich.
Abstract in different language: The work focuses on the penetration of Czech women in public life since the mid-nineteenth century to roughly half of the twentieth century. In the first part, the focus is first activists fighting for social change then the situation is further addressed the issue of women's education, the emergence of the first women's groups and journals. The second part is devoted to the political issue from the perspective of women, the fight for women's equal right to vote, their entry into political parties and work in them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Moutelikova.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFView/Open
Moutelikova_Kratochvil.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
Moutelikova_Havelkova.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFView/Open
Moutelikova_Radka.pdfPrůběh obhajoby práce453,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9720

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.