Title: Vliv II. vatikánského koncilu na interkonfesijní vztahy
Other Titles: The Second Vatican Council's Influence on Inter-religious Relations
Authors: Novotná, Simona
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Neupauer, Eduard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9721
Keywords: II. vatikánský koncil;katolická církev;interkonfesijní vztahy;ekumenismus;Světová rada církví;Jan XXIII.;Pavel VI.;Jan Pavel II.;Benedikt XVI.;pravoslavná církev;judaismus;protestanté
Keywords in different language: second vatican council;catholic church;inter-religious relationships;ecumenism;World council of churches;John XXIII;Paul VI;John Paul II;Benedict XVI;orthodox church;judaism;protestants
Abstract: Práce se zaměřuje na vývoj světového ekumenismu a především na dopad II. vatikánského koncilu na celosvětové interkonfesijní vztahy, především mezi katolíky, židy, protestanty a pravoslavnými. Rověž se věnuje uplatnění principů II. vatikánského koncilu v praxi v pokoncilním období, rozděleném v souladu s pontifikáty jednotlivých papežů na období let 1965-1978, 1979-2005 a od roku 2005 do současnosti. Práce obsahuje i přehled modelů a stupňů interkonfesijních vztahů.
Abstract in different language: The work focuses on the development of world ecumenism and especially the impact of the Second Vatican Council on the global inter-religious relationships, especially among Catholics, Jews, Protestants and Orthodox. Also is dedicated to applying the Second Vatican Council´s principles in practice in postconciliar period, divided in accordance with the pontificate of the popes for the period 1965-1978, 1979-2005 and from 2005 to the present. The work also includes an overview of models and grades inter-religious relationships.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce5,23 MBAdobe PDFView/Open
Novotna_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce52 kBMicrosoft WordView/Open
DP - oponent Neupauer - Novotna.docPosudek oponenta práce60,5 kBMicrosoft WordView/Open
Novotna_Simona.pdfPrůběh obhajoby práce464,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.