Title: Politická filosofie osvícenství
Other Titles: Political philosophy of the Enlightenment
Authors: Sádlová, Marie
Advisor: Špelda, Daniel
Referee: Černá, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9722
Keywords: přirozené právo;přirozený stav;společenská smlouva;revoluce;osvícenství;politická filosofie
Keywords in different language: natural law;natural state;revolution;social contract;enlightenment
Abstract: Práce popisuje a vysvětluje vybrané pojmy některých osvícenských myslitelů. Primární díla, kterým se práce věnuje jsou: Druhé pojednání o vládě (1689) od Johna Locka (1632-1704), O duchu zákonů (1748) od Charlese Louise de Montesquieuho (1689-1755), Systém přírody (1770) od Paula Heinricha Dietricha von Holbacha (1723-1789), Rozpravy (1754) a O společenské smlouvě (1762) od Jeana Jacquesa Rousseaua (1712-1788), O zákonodárství (1776) od Gabriela Bonnota de Mablyho (1709-1785), Zákoník přírody (1755) od Étienne-Gabriela Morellyho (1717 ? ?), Náčrt historického obrazu pokroků lidského ducha (1794) od Jean-Antoine Nicolase de Caritat de Condorceta (1743-1794). Pojmy, které jsou vysvětlovány jsou: přirozený stav, přirozené právo, společenská smlouva a revoluce. V závěru práce je zhodnocen přínos přirozeného práva pro současnost.
Abstract in different language: This thesis deals with Political philosophy of the Enlightenment. The first chapter discusses the historical context in which there have been many revolutions. The most famous was the French Revolution, but there were many others as were changes in thinking and living. Law has been changed at this time, because of many political thinkers and their views on law. The first chapter deals with this changes and context of this historical period. Next chapters deal with the works of philosophers like John Locke, Charles Louise de Montesquieu, Paul Heinrich Dietrich von Holbach, Jean Jacques Rousseau, Gabriel Bonnot de Mably, Morelly, Jean-Antoine Nicolas de Caritat de Condorcet. This work analyses selected notions: natural state, natural law, social contract and revolution. These terms are analyzed separately for each philosopher. In the final chapter includes consideration if the natural law can be used in the present.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marie Sadlova Diplomova prace.pdfPlný text práce524,32 kBAdobe PDFView/Open
Sadlova_Spelda.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFView/Open
Sadlova_Cerna.rtfPosudek oponenta práce1,5 MBRTFView/Open
Sadlova_Marie.pdfPrůběh obhajoby práce571,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.